SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!
14-DNIOWY TRIAL!
PROGRAM DO FAKTUR

Podatek w Szwecji

Podatek w Szwecji - wstęp Szwedzki system podatkowy - najważniejsze informacje Podatki od osób fizycznych Podatki od osób prawnych Roczne zeznanie podatkowe i ulgi podatkowe Podatek Szwecja - podsumowanie FAQ
Podatek w Szwecji - wstęp
Osoby, które decydują się na życie i pracę na terenie Królestwa Szwecji, niezależnie od tego, czy podejmą pracę w szwedzkiej firmie, czy zarejestrują własną działalność gospodarczą, mają obowiązek regularnie odprowadzać na rzecz państwa podatki, których rodzaj i stawki procentowe uzależnione są od wielu czynników, takich jak forma zatrudnienia czy typ przedsiębiorstwa. Szwedzcy podatnicy są również zobowiązani do terminowego corocznego składania deklaracji podatkowej do szwedzkiego Urzędu Podatkowego - Skatteverket, najlepiej przez dedykowaną do tego celu stronę internetową skatteverket.se, uwzględniając wszelkie przysługujące ulgi z tytułu poniesionych w danym roku podatkowym kosztów.
Co warto wiedzieć o szwedzkich systemie podatkowym? Do jakich ulg podatkowych ma prawo szwedzki podatnik? Które podatki dotyczą osób prawnych, a które osób fizycznych? Jakie są stawki procentowe poszczególnych szwedzkich podatków? Jeśli nurtują Cię powyższe pytania, przeczytaj kolejne rozdziały.
Szwedzki system podatkowy - najważniejsze informacje
Szwecja to niewątpliwie jedno z najbardziej opodatkowanych, ale zarazem i opiekuńczych państw Unii Europejskiej. Szwedzki system podatkowy jest dosyć skomplikowany i znacznie różni się od polskiego, dlatego też przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu życia i pracy w tym kraju, warto wcześniej dokładnie przestudiować prawa i obowiązki szwedzkiego podatnika. Podatek w Szwecji Co warto wiedzieć o szwedzkim systemie podatkowym?
 1. W Szwecji obowiązek podatkowy obejmuje wszystkie osoby, które są szwedzkimi rezydentami podatkowymi, czyli:
  • przebywają w tym kraju przez minimum 6 miesięcy bez przerwy,
  • Szwecja jest ich centrum interesów życiowych,
  • w Szwecji pracują i mają stałe miejsce zamieszkania.
 2. Rodzaj i stawki procentowe szwedzkich podatków zależą zarówno od wybranej formy prawnej działalności gospodarczej i od obrotów firmy, jak i od tego, czy dane przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników.
 3. Osoby prawne, w tym szwedzkie spółki, mają obowiązek opłacać podatek dochodowy, a jego stawka na rok 2020 wynosi 28% od zysku firmy.
 4. Firmy, które zajmują się sprzedażą towarów i usług, muszą opłacać podatek VAT (MOMS), którego stawki procentowe wynoszą: 25%, 12% lub 6%.
 5. Szwedzcy przedsiębiorcy, którzy zatrudniają w swojej firmie pracowników, powinni opłacać zarówno Forskuddstrekk (podatek dochodowy pracownika), jak i Arbeidsgiveravgift (podatek od zatrudnienia).
 6. Osoby fizyczne, w tym szwedzkie firmy jednoosobowe, mają obowiązek opłacać podatek dochodowy; na który składa się podatek krajowy i lokalny. Stawka procentowa podatku lokalnego na rok 2020 przy dochodach od 0 do 490 700 SEK wynosi 30-35%, a krajowego 0%; przy dochodach wyższych niż 509 300 SEK stawka procentowa podatku lokalnego również wynosi 30-35%, natomiast krajowego 20%.
 7. Zryczałtowany 25-procentowy podatek SINK opłacają podatnicy, którzy nie są szwedzkimi rezydentami, gdyż w ciągu 12 miesięcy przebywają na terenie Królestwa Szwecji nie dłużej niż 183 dni. W tym przypadku nie trzeba składać rocznego zeznania podatkowego do Skatteverket, a co za tym idzie, nie można uwzględnić ulg i otrzymać w Szwecji zwrotu podatku.
 8. Szwedzcy podatnicy mają obowiązek co roku wypełnić i złożyć deklarację podatkową, za poprzedni rok podatkowy, uwzględniając wszelkie koszty, ulgi i osiągnięte w danym roku przychody.
 9. Podatnicy, których dochód ze Szwecji to ponad 90% całego dochodu, mają prawo do wielu ulg podatkowych, m.in.: z tytułu najmu lokalu pod firmę, zakwaterowania, dojazdu do pracy z miejsca zamieszkania, kosztów odsetek od kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych, traktamente (z tytułu kosztów podróży służbowych), grundavdrag (z tytułu czasu przepracowanego w Szwecji), jobbskattereduktion (z tytułu dochodu), dubbel bosättning (z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego).
 10. W Szwecji zaliczki na podatek dochodowy, wyliczane przez Skatteverket na podstawie podanego przy rejestracji firmy szacunkowego dochodu, należy odprowadzać w terminach: do 17 stycznia, 12 lutego, 12 marca, 12 kwietnia, 12 maja, 12 czerwca, 12 lipca, 17 sierpnia, 12 września, 12 października, 12 listopada, 12 grudnia.
 11. Natomiast podatek od towarów i usług - Mervärdesskatt (VAT), trzeba opłacać do 12. dnia każdego miesiąca lub do 26. dnia - w przypadku średnich szwedzkich firm.
 12. W Szwecji podatek VAT (MOMS) jest rozliczany raz na miesiąc (dot. dużych firm z rocznymi obrotami większymi niż 40 mln SEK), raz na 3 miesiące (dot. średnich firm z rocznymi obrotami od 1 do 4 mln SEK), raz na 3 miesiące bądź raz do roku (dot. małych firm z rocznymi obrotami mniejszymi niż 1 mln SEK).
Podatnicy uzyskujący dochody zarówno w Polsce, jak i w Szwecji mają obowiązek zapoznać się z Konwencją zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 roku, która chroni szwedzkie i polskie spółki przed podwójnym opodatkowaniem oraz przed unikaniem płacenia podatków przez szwedzkich i polskich przedsiębiorców.
Podatki od osób fizycznych
Zakres i stawki procentowe podatków od osób fizycznych znacznie różnią się od podatków dla osób prawnych, natomiast zarówno ci pierwsi, jak i drudzy mają obowiązek co roku terminowo rozliczać się ze szwedzkim fiskusem. Pracownicy szwedzkich firm powinni w styczniu dostać od swoich pracodawców karty podatkowe: KU-10, KU-13 lub KU-14, niezbędne do rocznego rozliczenia ze Skatteverket za poprzedni rok podatkowy. Podatek Szwecja Osoby fizyczne mają obowiązek opłacać w Szwecji takie podatki, jak:
 1. Podatek dochodowy - szwedzki podatek dochodowy dla osób fizycznych (np. firm jednoosobowych) wyliczany jest w oparciu o osiągnięty w danym roku podatkowym przez szwedzkie przedsiębiorstwo dochód. Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2020 wynoszą: w przypadku podatku lokalnego 30-35% przy dochodach od 0 do 490 700 SEK, a krajowego 0%; przy dochodach wyższych niż 509 300 SEK stawka procentowa podatku lokalnego również wynosi 30-35%, natomiast krajowego 20%.
 2. SINK (statlig inkomstskatt för utomlands bosatta) - osoby przebywające na terenie Szwecji krócej niż 183 dni w trakcie roku podatkowego są opodatkowane specjalnym 25-procentowym podatkiem SINK, przeznaczonym dla nierezydentów szwedzkich, o który można starać się osobiście (można też wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych) lub poprosić swojego pracodawcę, który złoży do Skatteverket zawierający informacje o dochodach druk KU-13. W Przypadku opodatkowania podatkiem SINK nie trzeba składać rocznego zeznania podatkowego, a co za tym idzie, podatnik nie ma prawa do odliczenia ulg podatkowych.
 3. Lokalne podatki dochodowe w Szwecji - Landsting i Kommun - powinni opłacać wszyscy szwedzcy rezydenci podatkowi, a ich stawki procentowe wynoszą od 30% do 35% (w zależności od regionu lub gminy).
 4. W Szwecji osoby fizyczne muszą dokonać opłaty skarbowej wynoszącej 1,5% w przypadku przeniesienia lub udzielenia z 2-procentowym oprocentowaniem kredytu hipotecznego na nieruchomości oraz prawa użytkowego terenu.
 5. W przypadku, gdy szwedzka firma sprzedaje towary i usługi do innych krajów UE lub do krajów spoza UE, lub gdy przemieszcza towary potrzebne do prowadzenia firmy, nie zmieniając właściciela, do innego kraju UE, należy zarejestrować działalność jako płatnika podatku VAT (druk SKV 4620 lub skatteverket.se).
Kwota wolna od podatku, odliczana od podstawy podatku dochodowego, wynosi w Szwecji 13 100 SEK dla zarobków powyżej 350 660 SEK, natomiast przy niskich zarobkach - od 18 900 SEK do 34 300 SEK.
Podatki od osób prawnych
Podmioty prawne mają obowiązek opłacać w Danii szereg podatków, do których należą m.in.:
 1. Podatek dochodowy - stawka szwedzkiego podatku dochodowego na rok 2020 dla podmiotów prawnych wynosi 28% od zysku firmy, w przypadku rotacji firmowych rezerw i lokat można obniżyć ten podatek do 26%, natomiast zaliczki na podatek dochodowy (preliminärskatt), wyliczane przez Skatteverket na podstawie podanego, zarówno przy rejestracji firmy, jak i na początku każdego następnego roku podatkowego szacunkowego dochodu, należy odprowadzać w terminach: do 17 stycznia, 12 lutego, 12 marca, 12 kwietnia, 12 maja, 12 czerwca, 12 lipca, 17 sierpnia, 12 września, 12 października, 12 listopada, 12 grudnia.
 2. VAT (MOMS) - podatek od towarów i usług, którego stawki procentowe wynoszą: 25% (stawka podstawowa), 12% (stawka zredukowana np. hotele, rękodzieło czy art. spożywcze) lub 6% (stawka niska np. książki, transport osób, gazety) - opłaca się co miesiąc, kwartał bądź rok. Szwedzkich firmy, których wszyscy klienci są płatnikami VAT, nie mają obowiązku rejestrować się jako podatnik VAT. Natomiast usługi całkowicie zwolnione z płacenia podatku VAT w Szwecji, to:
  • opieka socjalna,
  • edukacja,
  • opieka medyczna,
  • finanse,
  • bankowość.
  Przedsiębiorcy zagraniczni muszą w Szwecji składać co 3 miesiące sprawozdania reasumujące, jeśli:
  • transportują towary ze Szwecji do innych krajów UE,
  • ich obrót jest zwolniony z podatku VAT w Szwecji, gdyż nabywca jest płatnikiem VAT w innym kraju UE,
  • nabywca posługuje się własnym numerem identyfikacji podatkowej VAT.
  Podatek VAT naliczany od importu towarów należy zgłaszać w deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego - Skatteverket. W przypadku firm niebędących płatnikami szwedzkiego VAT-u import należy zgłosić bezpośrednio do urzędu celnego (Tullverket). Właściciele zarówno szwedzkich spółek, jak i firm jednoosobowych, mają prawo do odliczenia podatku VAT, a co za tym idzie, do opłacania tylko różnicy pomiędzy podatkiem naliczanym od sprzedaży, a podatkiem płaconym za daną usługę lub towar.
 3. CIT - 22-procentowy podatek od dochodów spółek.
 4. Podatek akcyzowy - nakładany na wybrane wyroby konsumpcyjne. W Szwecji przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy podatku akcyzowego, muszą składać deklarację do szwedzkiego fiskusa nawet, jeśli podatek ten jest równy 0. Po zarejestrowaniu się jako płatnik podatku akcyzowego szwedzki przedsiębiorca otrzyma formularz z datą zwrotu podatku, na który zazwyczaj oczekuje się miesiąc. Szwedzki podatek akcyzowy obejmuje takie towary, jak:
  • nawozy sztuczne,
  • naturalny żwir,
  • wyroby tytoniowe,
  • wyroby alkoholowe,
  • pestycydy,
  • odpady,
  • dwutlenek węgla,
  • siarka,
  • energia,
  • ogłoszenia,
  • loterie,
  • gry hazardowe,
  • nagrody z oszczędności,
  • zyski z ubezpieczenia na życie.
 5. Cło - czyli opłata nakładana przez Szwecję na towary, które są eksportowane i importowane przez jej celne granice. Suma do zapłaty zależy od wartości danego towaru (plus koszty transportu do UE), natomiast taryfa celna w Szwecji wynosi od 0% do 20% (w przypadku rzeczy prywatnych nie trzeba opłacać cła). Tullverket, czyli szwedzki Urząd Celny ustala wysokość opłat celnych.
 6. Podatek od nieruchomości - w Szwecji podatek od nieruchomości, który obejmuje wszystkie nieruchomości z wyjątkiem zabudowy bliźniaczej i lokali mieszkalnych, wynosi od 0,2% do 2,8% (można go odliczyć od podstawy opodatkowania podmiotów prawnych). Osoby prawne muszą dokonać opłaty skarbowej wynoszącej 4,25% w przypadku przeniesienia lub udzielenia z 2-procentowym oprocentowaniem kredytu hipotecznego na nieruchomości oraz prawa użytkowego terenu.
 7. Podatek od dywidend - szwedzki podatek od dywidend wynosi 30%, można go obniżyć dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 8. Podatek od zatrudnienia - Arbetsgivaravgifter, obejmuje: podatek od wynagrodzenia w wysokości 11,62%, składkę emerytalną w wysokości 10,21%, jak również składki ubezpieczeniowe wynoszące 3,55%. Właściciele zagranicznych firm, którzy nie posiadają siedziby swojej działalności gospodarczej na terenie Szwecji, nie muszą płacić allmän löneavgift, czyli powszechnej składki od wynagrodzeń, pracownicy we własnym zakresie opłacają co miesiąc podatek SA.
 9. Opodatkowane zyski kapitałowe - stawka podatku wynosi 22%, gdyż zyski ze sprzedaży spółki są uznawane w Szwecji jako jej dochód. W przypadku, gdy zyski kapitałowe pochodzą ze sprzedaży spółki, która jest rezydentem szwedzkim, mogą zostać zwolnione z podatku, jeśli zostaną przeznaczone na cele działalności gospodarczej. Cele działalności gospodarczej są brane pod uwagę, jeżeli spółka posiada co najmniej 10% udziałów w spółce zależnej - w przypadku, gdy spółka działa na terenie UE, jeśli poza Unią Europejską, wielkością musi przypominać szwedzkie stowarzyszenie gospodarcze bądź szwedzką spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 10. Szwedzkie podatki korporacyjne - w skład tych podatków wchodzą:
  • podatek od nieruchomości,
  • podatek od przedsiębiorstw,
  • podatki ekologiczne (podatek siarkowy, podatek od energii, podatek węglowy).
  • opłata skarbowa od kredytu hipotecznego.
Szwedzkie podatki Zagraniczni właściciele firm, którzy mają zamiar prowadzić biznes w Szwecji bez stałego lokum, mają obowiązek wysłać do Skatteverket zgłoszenie podatkowe w języku szwedzkim dla zagranicznych przedsiębiorców na druku SKV 4632. Skatteverket ma od 2 do 6 tygodni na to, aby przysłać kartę podatkową F-skattesedel oraz zaświadczenie o rejestracji jako podatnik F. Natomiast właściciele szwedzkich firm, którzy równolegle pracują na umowę o pracę w innej firmie, muszą zarejestrować się jako płatnik podatku FA, który jest połączeniem podatku od działalności gospodarczej (F) i podatku od zatrudnienia (A).
Roczne zeznanie podatkowe i ulgi podatkowe
Szwedzcy rezydenci podatkowi mają obowiązek co roku składać deklarację podatkową, zawierającą wszystkie potrzebne do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego informacje, takie jak dochód, przysługujące ulgi i poniesione w danym roku podatkowym koszty. W przypadku szwedzkich firm Urząd Podatkowy - Skatteverket - wystawia i wysyła między 19 marca a 15 kwietnia dokument INKOMSTDEKLARATION 1, który należy poprawnie wypełnić i złożyć najpóźniej do 2 maja, najlepiej przez stronę internetową skatteverket.se, w tym celu należy wcześniej złożyć wniosek o nadanie osobistego numeru identyfikacyjnego - personnummer, jak również, najpóźniej do 27 lutego, założyć cyfrową skrzynkę pocztową.

W Szwecji podczas wypełniania rocznej deklaracji podatkowej, podatnik ma prawo uwzględnić wszystkie przysługujące mu ulgi podatkowe, m.in. z tytułu: Podatki Szwecja Warto pamiętać, że każdy szwedzki przedsiębiorca ma 90 dni, od momenty wydania przez Skatteverket decyzji podatkowej, która powinna zostać przesłana między 15 sierpnia a 15 września, na rozliczenie się z fiskusem i uregulowanie ewentualnej dopłaty. Natomiast w przypadku, gdy podatnik nie otrzyma do 15 kwietnia INKOMSTDEKLARATION 1, powinien skontaktować się ze Skatteverket i pobrać nowy formularz ze strony skatteverket.se.
Podatek Szwecja - podsumowanie
Szwedzki system podatkowy obejmuje zarówno podmioty prawne, jak i fizyczne, a co za tym idzie, niezależnie od tego, czy podatnik prowadzi własną działalność gospodarczą, czy też jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w szwedzkiej firmie, ma obowiązek terminowo opłacać wszelkie wymagane podatki, takie jak podatek dochodowy, i składać co roku do szwedzkiego fiskusa roczne zeznanie podatkowe. Niedopełnienie tych obowiązków może mieć swoje konsekwencje w postaci kar finansowych, dlatego też warto wcześniej dokładnie zapoznać się zarówno z obowiązującymi terminami, ustawami i dokumentami, jak i ze stawkami procentowymi i szczegółowym zakresem wymaganych przez szwedzkie urzędy podatków.
FAQ
 1. Od czego zależy wysokość i zakres wymaganych podatków w Szwecji?
  W Szwecji wysokość i zakres wymaganych podatków zależy m.in. od tego, czy dotyczą one podmiotów fizycznych, czy prawnych, od formy prawnej działalności gospodarczej, od tego, czy przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników, jak również od obrotów szwedzkiej firmy.

 2. Kogo dotyczy w Szwecji obowiązek podatkowy?
  Szwedzki obowiązek podatkowy obejmuje wszystkie osoby, które mieszkają i pracują w Szwecji.

 3. Czego dotyczą ograniczenia związane z wwozem na teren Szwecji?
  Ograniczenia związane z wwozem na teren Szwecji dotyczą mi.in:
  • niebezpiecznych narzędzi,
  • tytoniu,
  • alkoholu,
  • amunicji,
  • broni,
  • strzykawek lekarskich z igłami,
  • zwierząt.
  Nie można wwozić na teren Szwecji pornografii, narkotyków i środków dopingujących.

 4. Czego dotyczą ograniczenia związane z wywozem ze Szwecji?
  Ograniczenia związane z wywozem ze Szwecji dotyczą m.in.:
  • przedmiotów, które mają wyjątkowe znaczenie dla kultury,
  • produktów o znaczeniu strategicznym,
  • materiałów palnych.

 5. Jakie są stawki szwedzkiego podatku od nieruchomości?
  W Szwecji podatek od nieruchomości, który obejmuje wszystkie nieruchomości z wyjątkiem zabudowy bliźniaczej i lokalami mieszkalnymi, wynosi od 0,2% do 2,8% (można go odliczyć od podstawy opodatkowania podmiotów prawnych).

 6. Ile wynosi szwedzki podatek od dywidend?
  Szwedzki podatek od dywidend wynosi 30%, można go obniżyć dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 7. Jaki urząd w Szwecji ustala wysokość opłat celnych?
  Szwedzki urząd odpowiedzialny za określenie wysokości opłat celnych to Tullverket, czyli Urząd Celny.

 8. Jakie podatki zaliczamy do szwedzkich podatków korporacyjnych?
  Do szwedzkich podatków korporacyjnych zaliczamy takie podatki, jak:
  • podatek od nieruchomości,
  • podatki ekologiczne (podatek węglowy, podatek siarkowy, podatek od energii),
  • podatek od przedsiębiorstw,
  • opłata skarbowa od kredytu hipotecznego.

 9. Czym jest PAYE?
  PAYE to formularz do naliczania i opłacania podatku od zatrudnienia, zawierający takie informacje, jak podatek od pracowników, składki pracodawcy, wysokość wynagrodzenia pracownika i inne pracownicze świadczenia. Skatteverket wysyła ten formularz do pracodawcy (po uprzednim zgłoszeniu przez niego zatrudnionych pracowników).

 10. Jakie podatki wchodzą w skład szwedzkiego podatku pracodawcy?
  W Skład szwedzkiego podatku pracodawcy (Arbetsgivaravgifter), który należy opłacać do 12. dnia każdego miesiąca, wchodzą takie podatki, jak:
  • składki ubezpieczeniowe - 3,55%,
  • składka emerytalna - 10,21%,
  • podatek od wynagrodzenia - 11,62% (wypłacany na indywidualny rachunek w Skatteverket).

 11. Jak często w Szwecji należy rozliczać podatek VAT?
  W Szwecji należy rozliczać podatek VAT raz do roku, raz na miesiąc lub raz na kwartał.

 12. Kiedy należy szwedzką firmę zarejestrować jako płatnika VAT?
  Wtedy, kiedy szwedzka firma sprzedaje towary i usługi do innych krajów UE, lub do krajów spoza UE, lub gdy przemieszcza towary potrzebne do prowadzenia firmy, nie zmieniając właściciela, do innego kraju UE (zgłoszenia firmy jako płatnika VAT należy dokonać na druku SKV 4620 lub przez stronę skatteverket.se).
Cofnij odpowiedź

Poniżej możesz zostawić swój komentarz

Pola z * są obowiązkowe

Komentarz*
Imię*
Email*
Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

0 odpowiedzi na artykuł "Podatek w Szwecji"