Polityka prywatności

Wprowadzenie

Rajner to firma posiadająca witrynę internetową www.rajner.se. Firma przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności swoich klientów, dlatego zastosowana została odpowiednia polityka prywatności, która zawiera szczegółowe informacje na temat rodzajów danych osobowych zbieranych przez firmę, w celu ich zbierania oraz odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Gromadzenie danych osobowych

Rajner jest usługodawcą internetowym i wymaga podania informacji osobistych od użytkowników, którzy chcą z niej skorzystać. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i prywatności, te informacje będą używane do celów marketingowych i będą przechowywane aż do momentu, w którym użytkownik wycofa swoją zgodę. Osoby, które ujawniły swoje dane, mają prawo do przeglądania i poprawiania ich, jak również do wycofania zgody na ich wykorzystanie. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że wymaga tego prawo. Użytkownicy mają również prawo do przenoszenia swoich danych oraz złożenia skargi do Prezesa Inspekcji Danych Osobowych (Datainspektionen).

Aby móc skorzystać z usług oferowanych przez Rajner, użytkownik musi podać niezbędne informacje, jednak rejestracja nie jest obowiązkowa. Rajner zbiera tylko niezbędne dane, takie jak:
Informacje te są zbierane jedynie wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia usługi. Rajner używa tych informacji wyłącznie w celu świadczenia usług i może skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby sprawdzenia aktualności lub dokładności podanych danych. Użytkownikom przysługuje prawo do nieudostępniania swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji lub korekty. Niepodanie wymaganych informacji może uniemożliwić korzystanie z usługi lub powodować opóźnienia.

Przetwarzanie danych

Nasi pracownicy będą przetwarzać dane osobowe naszych klientów, a informacje te nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usług dla naszych klientów, przy czym klienci zostaną również poinformowani o innych usługach i działaniach naszej firmy. Zastosowanie danych w inny sposób będzie wymagało uzyskania zgody od użytkownika. Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć prywatność tych informacji.

Przekazywane nam dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia naszych usług klientom, a także informowania ich o innych usługach i działaniach firmy, o ile klient wyrazi na to zgodę. Dodatkowe wykorzystanie danych wymagać będzie zgody użytkownika. Dane będą wykorzystywane do:
Dane będą przechowywane tylko przez niezbędny okres czasu lub zgodnie z obowiązującym prawem. Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza zgodę na naszą politykę prywatności. W przypadku niezgody z którąkolwiek z jej części, zalecamy nie korzystać z naszej strony i nie przekazywać żadnych informacji osobistych.

Firma Rajner jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych użytkowników korzystających z naszej strony internetowej www.rajner.se. Warto zauważyć, że na naszej stronie mogą znajdować się odnośniki do stron osób trzecich, których praktyki dotyczące prywatności nie są pod naszą kontrolą. Z tego powodu zalecamy, aby przed korzystaniem z tych stron zapoznać się z ich polityką prywatności.

Dbamy o bezpieczeństwo, poufność i integralność danych osobowych naszych użytkowników poprzez ograniczenie dostępu do tych informacji tylko do niezbędnych osób i zapewnienie, że są one odpowiednio chronione. Nie będziemy nadużywać, zmieniać ani manipulować przekazanymi nam danymi osobowymi. Zastrzegamy, że nie będziemy zbierać wrażliwych danych osobowych poprzez naszą stronę internetową, takich jak informacje o rasie, pochodzeniu etnicznym, wyznaniu, przekonaniach politycznych, zdrowiu fizycznym i psychicznym, życiu seksualnym, przeszłości karnej lub przynależności do związków zawodowych.

Użytkownik korzystający z serwisu internetowego rajner.se posiada wiele praw związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi przez firmę Rajner, takie jak:
Można złożyć wniosek w tym zakresie poprzez wysłanie wiadomości e-mail, a firma Rajner rozpatrzy go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości promocyjnych i marketingowych, powinien poinformować firmę, przesyłając e-mail z prośbą o usunięcie swojego adresu e-mail z bazy danych. Należy jednak pamiętać, że rezygnacja z otrzymywania takich wiadomości nie wpłynie na kontynuację komunikacji między firmą a użytkownikiem w ramach istniejącej relacji z Rajner.

Polityka plików cookie

Polityka dotycząca plików cookie na stronie internetowej rajner.se polega na umieszczaniu małych plików tekstowych, nazywanych plikami cookie, na komputerze lub urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania strony. Te pliki cookie są później wysyłane z powrotem na stronę w czasie kolejnych wizyt i pozwalają na identyfikację użytkownika oraz przechowywanie jego preferencji i danych, co ma na celu ulepszanie funkcjonalności i usług oferowanych na stronie. Pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika i nie wpływają na funkcjonowanie jego systemu. Użytkownik ma możliwość wyboru, czy chce być informowany o wysyłaniu plików cookie i mieć możliwość ich odrzucenia poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Pliki cookie gromadzą informacje dotyczące sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej, takie jak odwiedzone podstrony, przeglądane treści, data i czas wizyty oraz inne dane związane z aktywnością użytkowników na stronie. Ich celem jest analiza sposobu, czasu i miejsca korzystania z witryny rajner.se, ale nie są one łączone z danymi osobowymi. Te informacje są używane jedynie w celu ulepszania doświadczenia użytkownika na stronie, np. aby dowiedzieć się, które treści są najczęściej przeglądane i aktualizować stronę główną w zależności od bieżących potrzeb i zainteresowań użytkowników.

Przechowywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika

Przechowywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika polega na zapisywaniu informacji na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. Pliki cookie są podzielone na dwie kategorie: tymczasowe, które są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki, oraz trwałe, które są przechowywane do momentu usunięcia przez użytkownika lub do wygaśnięcia okresu zapisanego w parametrach. Mogą one być dodawane przez właściciela witryny (pliki cookie pierwszej strony) lub przez zewnętrzne podmioty (pliki cookie trzeciej strony). Pliki cookie są wykorzystywane do personalizacji funkcji i usług oferowanych na stronie, uwierzytelniania użytkowników oraz optymalizacji działania witryny. Ponadto są one wykorzystywane w celach marketingowych, takich jak wyświetlanie i personalizacja reklam czy dostosowywanie informacji do lokalizacji i preferencji użytkownika. Informacje zbierane przez pliki cookie nie ujawniają danych osobowych i służą wyłącznie do ulepszania i rozwijania produktów i usług.

Kontrola plików cookie

Możliwe jest kontrolowanie i usuwanie plików cookie za pomocą nowoczesnych przeglądarek internetowych. Przeglądarki te umożliwiają usuwanie plików cookie po zakończeniu sesji lub blokowanie ich w ogóle, co oznacza, że użytkownicy tracą poprzednie ustawienia. Jednak warto pamiętać, że zablokowanie plików cookie może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność wielu stron internetowych.