SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!

Rozliczenie roczne w Szwecji

Rozliczenie roczne firmy w Szwecji - informacje ogólne Roczne rozliczenie poszczególnych form prawnych działalności gospodarczej w Szwecji Formalności związane z rocznym rozliczeniem szwedzkich przedsiębiorstw Roczne rozliczenie szwedzkich firm - podsumowanie FAQ
Rozliczenie roczne firmy w Szwecji - informacje ogólne
W Szwecji każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, jaką formę prawną działalności gospodarczej prowadzi, ma obowiązek poprawnie wypełnić i złożyć do 2 maja roczną deklarację podatkową. Szwedzki Urząd Podatkowy - Skatteverket - między 19 marca a 15 kwietnia wystawia i wysyła, na adres podany przy rejestracji firmy, wstępne rozliczenie roczne - INKOMSTDEKLARATION 1, które należy uzupełnić i złożyć osobiście, listownie lub online przez stronę skatteverket.se. W Szwecji rocznego zeznania podatkowego nie mają obowiązku składać tylko nierezydenci szwedzcy, którzy podlegają pod specjalny 25-procentowy podatek SINK.

Do rocznego rozliczenia firm w Szwecji potrzebny jest nadawany przez urząd skarbowy numer personalny - personnummer, czyli 10- lub 12-cyfrowa liczba służąca do identyfikacji szwedzkiego podatnika. Skatteverket ma obowiązek w przeciągu 6 miesięcy wydać decyzję podatkową, po czym przedsiębiorca ma 90 dni na ewentualną dopłatę do podatku, a rok na odwołanie się od urzędowej decyzji, natomiast zwrot podatku zostanie przelany na uprzednio podane konto bankowe w formacie IBAN bądź SWIFT.

Szwedzki przedsiębiorca ma również prawo do odliczenia wszystkich firmowych kosztów, które poniósł w danym roku podatkowy, i uwzględnienia przysługujących mu ulg podatkowych, takich jak ulga z tytułu wynajmu lokalu pod firmę, ulga z tytułu dochodu (jobbskattereduktion) i kosztów podróży służbowych (traktamente) czy z tytułu czasu przepracowanego w Szwecji (grundavdrag).
Roczne rozliczenie poszczególnych form prawnych działalności gospodarczej w Szwecji
Roczne rozliczenie w Szwecji dotyczy wszystkich form prawnych działalności gospodarczej od firmy jednoosobowej przez spółki po stowarzyszenia, oddziały i fundacje. Jednak w zależności od rodzaju szwedzkiego przedsiębiorstwa, jego dochodów i tego, czy zatrudnia pracowników, szczegółowe wymagania, terminy i potrzebne do rozliczenia dokumenty nieco się od siebie różnią, dlatego też warto dokładnie zapoznać się z wyznacznikami dotyczącymi rocznego rozliczenia podatkowego poszczególnych typów szwedzkich firm. W Szwecji roczne rozliczenie obejmuje takie firmy, jak:
 1. Enskild nӓringsidkare - jednoosobowa działalność gospodarcza.
 2. Enkelt bolag - spółka cywilna.
 3. Kommanditbolag (KB) - spółka komandytowa.
 4. Aktiebolag (AB) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 5. Handelsbolag (HB) - spółka handlowa.
 6. Ekonomisk fӧrening - stowarzyszenie gospodarcze.
 7. Europabolag - Europejska Spółka Akcyjna.
 8. Filial - filia firmy zagranicznej.
 9. Stiftelse - fundacja.

Skatteverket między 19 marca a 15 kwietnia wystawia i wysyła do szwedzkich przedsiębiorców wstępną deklarację podatkową - INKOMSTDEKLARATION 1, którą należy poprawnie uzupełnić i złożyć wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, takimi jak kserokopia dokumentu tożsamości i dokumenty potwierdzające poniesione w danym roku podatkowym koszty firmowe, w terminie od 1 marca do 2 maja. Między 15 sierpnia a 15 września, czyli do 6 miesięcy od złożenia rocznego rozliczenia, szwedzki fiskus ma obowiązek wydać decyzję podatkową, wysyłając do podatnika dokument z sumą zwrotu lub dopłaty.

Szwedzki przedsiębiorca podczas rejestracji swojej działalności w Szwecji powinien podać szacunkową sumę zysku firmy, na podstawie której Skatteverket wylicza kwotę podatku do zapłacenia. Jeśli wypracowany zysk w danym roku podatkowym różni się od tego, który został podany na początku działalności, należy wypełnić i wysłać przez e-usługę (e-tjänst, skatteverket.se) wstępną deklarację podatkową (preliminär inkomst-deklaration) z podwyższoną lub obniżoną zaliczką na podatek dochodowy. Zaliczki te należy odprowadzać co miesiąc w terminach: do 17 stycznia, 12 lutego, 12 marca, 12 kwietnia, 12 maja, 12 czerwca, 12 lipca, 17 sierpnia, 12 września, 12 października, 12 listopada, 12 grudnia.

Stawki podatku dochodowego na rok 2020 wynoszą:
 1. Dla osób prawnych 28% od zysku spółki.
 2. Krajowy podatek dochodowy - 0% (dochód do 490 700 SEK), 20% (dochód powyżej 509 300 SEK).
 3. Lokalny podatek dochodowy - 32% (średnia stawka, podatek ten wynosi od 30% do 35%, w zależności od regionu).
Roczne rozliczenie podatkowe szwedzkich firm Szwedzkie firmy zajmujące się sprzedażą towarów i usług mają również obowiązek, po uprzedniej rejestracji firmy jako płatnika VAT (mervärdeskatt), składać do 12. dnia (w przypadku średnich spółek do 26. dnia) miesiąca deklarację VAT przez stronę skatteverket.se.

Stawki podatku VAT (MOMS), który należy opłacać co miesiąc, kwartał lub rok, na rok 2020 wynoszą:
 1. 25% - stawka podstawowa.
 2. 12% - stawka zredukowana np. artykuły spożywcze, rękodzieło, hotele.
 3. 6% - stawka niska np. gazety, książki, transport osób.
Rozliczenie roczne w Szwecji Firmy w Szwecji nie muszą rejestrować się jako płatnicy VAT w przypadku, gdy ich wszyscy klienci są płatnikami VAT. Usługi zwolnione z płacenia szwedzkiego podatku VAT to: finanse, edukacja, bankowość i opieka socjalna.

Raz na kwartał zagraniczni przedsiębiorcy mają obowiązek składać sprawozdania podsumowujące w przypadku, gdy obrót firmy zwolniony jest z podatku VAT w Szwecji, ponieważ nabywca posługuje się własnym numerem identyfikacji podatkowej VAT lub jest płatnikiem VAT w innym kraju Unii Europejskiej.
W Szwecji podatek VAT naliczany od importu towarów trzeba zgłaszać w deklaracji podatkowej do Skatteverket. Natomiast szwedzkie firmy, które są płatnikami MOMS, powinny zgłaszać import bezpośrednio do Tullverket (Urząd Celny).
Wysokość szwedzkiego cła (opłaty nakładanej przez Szwecję na towary importowane i eksportowane przez jej celne granice), ustalana przez Tullverket, uzależniona jest od wartości danego towaru, wliczając koszty transportu do Unii Europejskiej (taryfa celna wynosi od 0% do 20%).
Właściciele zarówno szwedzkich spółek, jak i firm jednoosobowych, mają prawo do odliczenia podatku VAT, a co za tym idzie, do opłacania tylko różnicy pomiędzy podatkiem naliczanym od sprzedaży, a podatkiem płaconym za daną usługę lub towar.
Zarówno w przypadku szwedzkiej firmy jednoosobowej, jak i szwedzkich spółek roczne zeznanie podatkowe trzeba złożyć najpóźniej do 2 maja, jednak szwedzki fiskus traktuje przychody z prowadzenie Enskild näringsidkare za przychody jej właściciela, a co za tym idzie, podatek od biznesu powinien zostać zawarty w rocznej deklaracji podatkowej, natomiast trochę inaczej to wygląda w przypadku poszczególnych typów szwedzkich spółek:
 1. Aktiebolag (AB) - zarówno szwedzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i prywatna spółka akcyjna (Publikt aktiebolag) i publiczna spółka akcyjna (Privat aktiebolag) podlegają pod przepisy wykonawcze (Aktiebolagsförordningen, SFS 2005:559), ustawę o spółkach akcyjnych (Aktiebolagslagen, SFS 2005:551) i przepisy dot. rachunkowości, finansów i księgowości.
 2. Enkelt bolag - przychody z prowadzenie spółki prawa cywilnego w Szwecji uznawane są za przychody zarówno jej właścicieli, jak i wspólników. W przypadku tej szwedzkiej spółki należy dołączyć załącznik z deklaracją podatku od dochodu do rocznego zeznania podatkowego.
 3. Kommanditbolag (KB) - spółki komandytowe w Szwecji, jak również oddziały, stowarzyszenia, fundacje i Europejskie Spółki Handlowe, powinny składać zarówno sprawozdanie finansowe z działalności firmy, jak i deklarację podatkową wystawianą i wysyłaną przez szwedzki Urząd Podatkowy na przełomie marca i kwietnia na formularzu INKOMSTDEKLARATION 1 w terminie do 2 maja, najlepiej przez stronę internetową skatteverket.se.
 4. Szwedzkie spółki jawne podlegają pod ustawę o spółkach jawnych i spółkach cywilnych określającą przepisy dot. ich funkcjonowania i systemu podatkowego (Lag om handelsbolag och enkla bolag, SFS 1980:1102).
 5. Handelsbolag (HB) - podatek HB opłacany jest od wartości udziału w zysku każdego z jej udziałowców. W przypadku spółek handlowych w Szwecji należy co roku składać formalne sprawozdania finansowe za poprzedni rok. Dochód roczny spółki trzeba zawrzeć na jej rocznej deklaracji podatkowej lub na osobistych deklaracjach podatkowych zarówno właścicieli, jak i wspólników.
 6. Szwedzkie spółki mają obowiązek sporządzić akt założycielski (Stiftelseurkund) zawierający datę rozpoczęcia i zakończenia roku finansowego - nie zawsze pokrywającego się z kalendarzowym.
Roczne rozliczenie podatkowe firmy w Szwecji Szwedzki przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek zarejestrować się zarówno jako pracodawca, jak i płatnik podatku od działalności (F-skatt) oraz opłacać podatek pracodawcy - arbetsgivaravgifter - w wysokości 31,42% od sumy wynagrodzenia brutto i wypłacanych świadczeń, na który składają się składki ubezpieczeniowe (3,55%), składki emerytalne (10,21%) oraz podatek od zatrudnienia (11,62%).
Właściciele szwedzkich przedsiębiorstw pracujący jednocześnie na umowę o pracę w innym przedsiębiorstwie, mają obowiązek zarejestrować się jako płatnicy podatku FA (podatek od działalności gospodarczej F plus podatek od zatrudnienia A).
Firmy zarejestrowane w Szwecji jako podatnicy podatku akcyzowego, powinny do Skatteverket składać deklarację również w przypadku, gdy podatek wynosi 0. Szwedzki przedsiębiorca, po zarejestrowaniu się jako płatnik podatku akcyzowego, otrzyma formularz z datą zwrotu podatku (zwyczajowo na zwrot czeka się 1 miesiąc). Podatek akcyzowy w Szwecji obejmuje wyroby tytoniowe i alkoholowe, nawozy sztuczne, odpady, siarkę, naturalny żwir, energię, dwutlenek węgla, zyski z ubezpieczenia na życie, loterie, nagrody z oszczędności, loterie, gry hazardowe, ogłoszenia.

Jako że Szwecja należy do Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, stosuje liberalną politykę gospodarczą wobec pozostałych członków tych organizacji, a co za tym idzie, Polacy, którzy emigrują do Szwecji mają prawo do tego, aby zarejestrować własną działalność gospodarczą i mogą w pełni korzystać z tych samych praw i przywilejów co szwedzcy przedsiębiorcy.
Formalności związane z rocznym rozliczeniem szwedzkich przedsiębiorstw
W Szwecji każdy przedsiębiorca, który zarejestrował własną działalność gospodarczą w Bolagsverket (Rejestrze Przedsiębiorstw) i Försäkringskassan (Agencji ds. Ubezpieczeń Społecznych), ma również obowiązek dokonać rejestracji w Skatteverket, ponieważ to właśnie szwedzki Urząd Podatkowy odpowiada za roczne rozliczenie firm w Szwecji.

Przedsiębiorstwa w Szwecji powinny złożyć deklarację podatkową w terminie od 1 marca do 2 maja, dokument potrzebny do rocznego rozliczenia - INKOMSTDEKLARATION 1 - wystawia i wysyła szwedzki fiskus między 19 marca a 15 kwietnia. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie otrzyma w wyznaczonym terminie wstępnej deklaracji, powinien skontaktować się ze Skatteverket i pobrać odpowiedni dokument ze strony skatteverket.se najpóźniej do 15 kwietnia. Właściciel szwedzkiej firmy, który zatrudnia pracowników, ma obowiązek w styczniu dostarczyć swoim pracownikom niezbędne do rocznego rozliczenia stosowne karty podatkowe (KU-10, KU-13 lub KU-14). Szwedzki Urząd Podatkowy ma 6 miesięcy na wydanie decyzji podatkowej, po otrzymaniu której przedsiębiorca ma 90 dni, aby dokonać ewentualnej dopłaty.

Właściciele szwedzkich firm, których minimum 90% dochodów pochodzi ze Szwecji, mogą uwzględnić w rocznym rozliczeniu swojej firmy przysługujące im ulgi podatkowe, do których należą m.in. ulgi z tytułu: Roczna deklaracja podatkowa firmy w Szwecji Dochody z prowadzenia przez Polaków własnej firmy w Szwecji będą opodatkowane w Szwecji, a nie w Polsce. W takim wypadku przedsiębiorcy z Polski mogą odliczyć dietę w wysokości 30% (459 SEK za dzień).

Przedsiębiorcy z Polski, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Szwecji, powinni złożyć wniosek zarówno o nadanie numeru statystycznego, jak i VAT (druk SKV 4632 plus przetłumaczone na język szwedzki przez tłumacza przysięgłego takie dokumenty, jak: zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu w opłacaniu składek, kopię paszportu i zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków), jak również o wydanie decyzji dot. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób mieszkających za granicą (druk SKV 4350 plus kopia dokumentu tożsamości). W przypadku, gdy szwedzki przedsiębiorca opłaca ubezpieczenie w Polsce, powinien przedstawić - wraz z dokumentami ukazującymi wysokość odprowadzanych składek - druk A1. Natomiast polscy rezydenci, którzy na terenie Szwecji zarejestrowali działalność gospodarczą, mają obowiązek rozliczyć się z urzędem skarbowym w Polsce na rocznej deklaracji PIT-36 (plus załącznik ZG), na której zostaną uwzględnione dochody pochodzące ze Szwecji.

Poza podatkiem dochodowym, podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym właściciele szwedzkich spółek mają również obowiązek opłacać zarówno 30-procentowy podatek od dywidend, jak i podatki korporacyjne, do których należy m.in. podatek od nieruchomości, który można odliczyć od podstawy opodatkowania podmiotów prawnych, wynoszący od 0,2% do 2,8% (dot. każdej nieruchomości poza lokalami mieszkalnymi i zabudową bliźniaczą).
Roczne rozliczenie szwedzkich firm - podsumowanie
Roczne rozliczenie firm w Szwecji obejmuje wszystkich przedsiębiorców, którzy zarejestrowali własną działalność gospodarczą, niezależnie od jej formy prawnej. Właściciele szwedzkich firm mają obowiązek co roku w terminie do 2 maja składać do szwedzkiego Urzędu Podatkowego poprawnie wypełnioną deklarację za poprzedni rok podatkowy, wraz z wymaganymi załącznikami, a niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się ze wzmożonymi kontrolami czy też nawet z karami finansowymi. Po otrzymaniu wstępnej deklaracji podatkowej, należy ją uzupełnić o przysługujące ulgi podatkowe, do których ma prawo każdy szwedzki przedsiębiorca osiągający minimum 90% wszystkich dochodów właśnie w Szwecji, natomiast po wydaniu decyzji podatkowej przez Skatteverket jest rok na to, aby się od niej odwołać. W przypadku szwedzkich spółek przepisy regulujące ich system podatkowy, z którymi warto się zapoznać, prowadząc firmę na ternie Szwecji, zawarte są w takich ustawach, jak: Aktiebolagsförordningen, Aktiebolagslagen, Lag om handelsbolag och enkla bolag, Bokföringslagen. Właściciele szwedzkich firm mogą też skorzystać z profesjonalnej pomocy dyplomowanych księgowych, którzy mogą krok po kroku przeprowadzić każdego przedsiębiorcę przez coroczny proces rozliczenia firmy w Szwecji.
FAQ
 1. W jakim terminie należy złożyć roczną deklarację podatkową firmy w Szwecji?
  Roczną deklarację firmy w Szwecji za poprzedni rok podatkowy należy złożyć w terminie od marca do 2 maja.

 2. Jakie dokumenty są potrzebne do rocznego rozliczenia firmy w Szwecji?
  Dokumenty potrzebne do rocznego rozliczenia firmy w Szwecji to wysyłana przez Skatteverket między 19 marca a 15 kwietnia wstępna deklaracja podatkowa - INKOMSTDEKLARATION 1, kserokopia dowodu tożsamości i dokumenty potwierdzające poniesione koszty firmowe w danym roku podatkowym.

 3. Jakie ulgi podatkowe mogę uwzględnić, składając roczną deklarację podatkową firmy w Szwecji?
  Składając roczną deklarację swojej firmy w Szwecji, możesz uwzględnić wszystkie przysługujące Ci ulgi podatkowe, m.in.: z tytułu kosztów dojazdu do pracy z miejsca zakwaterowania w Szwecji (18,5 SEK za 10 km) traktamente (z tytułu kosztów podróży służbowych umożliwia odliczenie diet w wysokości 230 SEK za pierwsze 90 dni, a za kolejne dni 69 SEK), z tytułu dojazdu do pracy ze stałego miejsca zamieszkania (masz prawo odliczyć 1 podróż w tygodniu najtańszym środkiem transportu), jobbskattereduktion (z tytułu dochodu), grundavdrag (z tytułu czasu przepracowanego w Szwecji, do pełnej ulgi masz prawo, jeśli przepracowałeś cały rok w Szwecji bądź 90% Twoich dochodów pochodzi ze Szwecji), dubbel bosättning (z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego).

 4. Co mam zrobić, jeśli nie otrzymam INKOMSTDEKLARATION 1 - dokumentu potrzebnego do rocznego rozliczenia mojej firmy w Szwecji?
  Jeśli nie otrzymasz w wyznaczonym terminie INKOMSTDEKLARATION 1, musisz zgłosić się w tej sprawie do Skatteverket i pobrać odpowiedni druk najpóźniej do 15 kwietnia ze strony skatteverket.se.

 5. Czym są szwedzkie karty podatkowe?
  Szwedzkie karty podatkowe (KU-10, KU-13, KU-14) to dokumenty potrzebne do rocznego rozliczenia podatkowego, które w styczniu powinien wydać pracodawca swoim pracownikom.

 6. Ile trwa rok podatkowy w Szwecji?
  W Szwecji rok podatkowy trwa 12 miesięcy (od stycznia do grudnia), w przypadku spółek rok podatkowy nie zawsze pokrywa się z kalendarzowym.

 7. Kto ma obowiązek deklarować podatek specjalny od kosztów emerytalnych w Szwecji?
  W Szwecji podatek specjalny od kosztów emerytalnych - SLP (särskild inkomstskatt på pensionskostnader), mają obowiązek deklarować przedsiębiorcy z zagranicy (wg Ustawy o podatku dochodowym).

 8. Czego dotyczy Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji?
  Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji z 15 października 2005 roku chroni szwedzkie i polskie spółki przed podwójnym opodatkowaniem oraz przed unikaniem płacenia podatków przez szwedzkich i polskich przedsiębiorców.

 9. Czy mogę zrobić roczne rozliczenie firmy w Szwecji drogą elektroniczną?
  Tak, w Szwecji można zrobić roczne rozliczenie firmy drogą elektroniczną przez stronę szwedzkiego Urzędu Podatkowego skatteverket.se, w tym celu należy najpóźniej do 27 lutego założyć cyfrową skrzynkę pocztową, do której można zalogować się przez BankID.

 10. Co to jest SINK?
  SINK (statlig inkomstskatt för utomlands bosatta) to specjalny 25-procentowy podatek dla nierezydentów szwedzkich, czyli tymczasowych pracowników przebywających w Szwecji nie dłużej niż 183 dni w ciągu kolejnego roku. Tacy podatnicy nie mają obowiązku składać do Skatteverket rocznej deklaracji podatkowej, ale nie mają też prawa do odliczenia ulg i zwrotu podatku (chyba że wybiorą opodatkowanie na zasadach ogólnych). O takie opodatkowanie można aplikować osobiście albo poprosić swojego pracodawcę, który złoży druk KU-13 (z danymi o dochodach) do szwedzkiego Urzędu Podatkowego.

 11. Ile wynosi w Szwecji kwota wolna od podatku?
  W Szwecji kwota wolna od podatku, odliczana od podstawy podatku dochodowego, wynosi od 18 900 SEK do 34 300 SEK dla niskich zarobków i 13 100 SEK przy zarobkach powyżej 350 660 SEK.

 12. Jaka kara grozi w Szwecji za nierozliczenie się ze Skatteverket?
  Za niezłożenie rocznej deklaracji podatkowej grozi kara od 1150 SEK.
Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 3
marry77
Zwrot podatku Szwecja - mam kilka pytań!!??
Odpowiedz
kinga88
Ktoś robi Rozliczanie firmy szwecja???
Odpowiedz
SylwiaK
Ktoś pewnie robi, szukaj w necie;) wpisz: Szwecja rozliczenia firm czy rozliczenia podatkowe firm Szwecja, jest trochę ogłoszeń.
Potrzebujesz księgowego w Szwecji? Zostaw swój email.
Umów tel. ws. księgowości / założenia firmy. Schowaj