SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!
14-DNIOWY TRIAL!
PROGRAM DO FAKTUR

Szwecja: Prowadzenie firmy

Firma w Szwecji - wstęp Co warto wiedzieć o zakładaniu i prowadzeniu firmy w Szwecji? Rodzaje działalności gospodarczej w Szwecji Szwedzka spółka vs. szwedzka firma jednoosobowa Formalności i koszty związane z prowadzeniem biznesu w Szwecji Podatki dotyczące szwedzkiej firmy Prawa i obowiązki szwedzkiego przedsiębiorcy Podsumowanie FAQ
Firma w Szwecji - wstęp
Szwecja, podobnie jak inne kraje skandynawskie, to z pewnością jedno z najbardziej dogodnych miejsc dla przedsiębiorców z Polski, którzy pragną podbić tamtejszy rynek. Przede wszystkim dlatego, że państwo to jest członkiem zarówno Unii Europejskiej, jak i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a co za tym idzie, ma obowiązek stosować równe prawa wobec wszystkich osób, które chcą otworzyć i prowadzić własną firmę właśnie na terenie Królestwa Szwecji. Poza liberalną polityką gospodarczą, możliwością rozwoju i wysokimi dochodami, Szwecja oferuje przedsiębiorcom wiele przywilejów, na przykład w postaci ulg podatkowych, jak również możliwość załatwienia wszelkich firmowych formalności online - przez stronę internetową verksamt.se, co znacznie ułatwia prowadzenie własnego biznesu.
Co musisz wiedzieć o zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy w Szwecji? Spośród jakich rodzajów działalności gospodarczej możesz wybrać, decydując się na założenie własnej firmy w Szwecji? Z jakimi obowiązkami musisz się liczyć, prowadząc własny biznes na terenie Szwecji? Co musisz wiedzieć o szwedzkim systemie podatkowym? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w kolejnych rozdziałach. Miłej lektury!
Co warto wiedzieć o zakładaniu i prowadzeniu firmy w Szwecji?
Decydując się na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Szwecji, masz obowiązek zarejestrować firmę zarówno w Bolagsverket (Rejestrze Przedsiębiorstw), jak i w Försäkringskassan (Agencji ds. Ubezpieczeń Społecznych), do czego niezbędny jest personnummer (lub samordningsnummer), dokument potwierdzający rejestrację biznesu na terenie Królestwa Szwecji oraz poprawnie wypełniony formularz „Uppgifter för registrering”. Poza tym należy co roku do 2 maja składać zeznanie podatkowe do szwedzkiego fiskusa - Skatteverket, najlepiej przez stronę internetową skatteverket.se, uwzględniając zarówno 25-procentowy podatek MOMS (VAT), jak i wszelkie przysługujące ulgi podatkowe, takie jak: traktamente (z tytułu kosztów podróży służbowych), jobbskattereduktion (z tytuły dochodu), dubbel bosättning (z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego) grundavdrag (z tytułu czasu przepracowanego w Szwecji), ulga abolicyjna (przysługująca polskim rezydentom podatkowym, którzy mają dochody tylko z własnej szwedzkiej firmy; należy złożyć deklarację PIT/O do urzędu skarbowego w Polsce) i inne.

Co jeszcze należy wiedzieć o szwedzkiej firmie?
 1. W Szwecji najpopularniejszą i najbardziej dostępną dla przedsiębiorców z Polski formą prawną działalności gospodarczej jest firma jednoosobowa (Enskild nӓringsidkare), której właściciele nie posiadają osobowości prawnej, a co za tym idzie, nie mogą rozdzielić swojego prywatne majątku od majątku swojej firmy.
 2. Decydując się na prowadzenie firmy na terenie Szwecji, musisz wybrać spośród dostępnych dla obcokrajowców form prawnych (warto zaznaczyć, że takie spółki, jak Aktiebolag czy Kommanditbolag mogą być dla Ciebie niedostępne, gdyż ich założenie wiążę się ze skomplikowanymi formalnościami i wysokim kapitałem początkowym).
 3. Wybrany typ działalności gospodarczej masz obowiązek zarejestrować zarówno w Bolagsverket (Rejestrze Przedsiębiorstw), jak i Skatteverket (Urzędzie Podatkowym), osobiście, składając wypełniony druk SKV 4632, czy też przez stronę verksamt.se.
 4. Chcąc zarejestrować firmę w Skatteverket, musisz skompletować wszystkie wymagane dokumenty, takie jak: uzupełniony wniosek dla przedsiębiorców z zagranicy, zaświadczenie z Polski o niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami oraz potwierdzona kopia dokumentu tożsamości, i przesłać wraz z formularzem do Malmo na adres oddziału współpracy z zagranicą: Swedish Tax Agency (Skatteverket), Utlandsskattekontoret, SE-205 31 Malmö, Sweden.
 5. Prowadząc firmę w Szwecji, masz obowiązek regularnie opłacać takie podatki, jak:
  • MOMS (VAT) - 25% (stawka podstawowa), 12% (stawka zredukowana np. hotele, rękodzieło czy art. spożywcze) lub 6% (stawka niska np. książki, transport osób, gazety) - opłacany co miesiąc, kwartał bądź rok,
  • krajowy podatek dochodowy - 0% (dochód nie wyższy niż 490 700 SEK), 20% (dochód wyższy niż 509 300 SEK). 28% (od zysku spółki, dla osób prawnych),
  • lokalny podatek dochodowy - 32% (średnia stawka, podatek ten wynosi od 30% do 35%, w zależności od regionu),
  • 22-procentowy podatek dochodowy od osób fizycznych - CIT,
  • 25-procentowy podatek SINK opłacają osoby pracujące na terenie Szwecji maksymalnie pół roku,
  • podatek państwowy (20%-25%) - w przypadku dochodów powyżej 290 000 SEK (koron szwedzkich) rocznie.
 6. Prowadząc firmę w Szwecji, masz obowiązek odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy, które są wyliczane przez Skatteverket na podstawie podanego przy rejestracji działalności szacunkowego dochodu (terminy zaliczek: do 17 stycznia, 12 lutego, 12 marca, 12 kwietnia, 12 maja, 12 czerwca, 12 lipca, 17 sierpnia, 12 września, 12 października, 12 listopada, 12 grudnia).
 7. Jako właściciel firmy w Szwecji musisz co roku składać zeznanie podatkowe (online do 31 marca, a listownie lub osobiście do 4 maja), które wystawia i wysyła Skatteverket - listownie (między 13 a 15 kwietnia) bądź drogą elektroniczną (między 4 a 11 marca), w tym celu warto założyć wcześniej (do 27 lutego) cyfrową skrzynkę pocztową, do której zalogujesz się za pomocą BankID.
 8. Jeśli prowadzisz firmę w Szwecji, której wszyscy klienci są płatnikami VAT, nie masz obowiązku rejestrować się jako podatnik VAT. Natomiast usługi całkowicie zwolnione z płacenia podatku VAT, to:
  • opieka medyczna i socjalna,
  • bankowość i finanse,
  • edukacja.
  Szwecja firma
 9. Jeśli zatrudniasz pracowników w swojej szwedzkiej firmie, musisz opłacać składki pracownicze i podatek pracodawcy (w sumie 31,42%).
 10. Prowadząc w Szwecji własną działalność, która nie ma stałego lokum, musisz wysłać do szwedzkiego urzędu skarbowego zgłoszenie podatkowe dla zagranicznych przedsiębiorców (druku SKV 4632). Po kilki tygodniach (od 2 do 6) Skatteverket ma obowiązek wysłać Ci zaświadczenie o rejestracji jako podatnik F i kartę podatkową (F-skattesedel).

Pamiętaj, że jeśli jesteś płatnikiem VAT, to masz obowiązek wystawić i wysłać do klienta poprawnie wypełnioną fakturę, która powinna zawierać takie dane, jak: firmowy numer konta bankowego, numer VAT sprzedawcy i nabywcy, numer identyfikacyjny, warunki płatności i dostarczenia usługi czy towaru, wysokość podatku MOMS, typ transakcji, data wystawienie i płatności, dane personalne sprzedawcy i nabywcy, cena usługi bądź towaru, suma do opodatkowania oraz warunki dostarczenia (e-faktury w standardzie - Svefaktura, papierowe faktur zostały wycofane m.in. przez agencje rządowe oraz organy państwowe).
Rodzaje działalności gospodarczej w Szwecji
Szwecja kieruje się w gospodarce zasadą swobodnej konkurencji, wolnego rynku oraz brakiem ograniczeń w prowadzeniu własnej firmy, a co za tym idzie, reguły obowiązujące przy zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa w tym kraju są takie same dla wszystkich członków UE i EOG. W Szwecji, podobnie jak w Polsce, jest wiele form prawnych działalności gospodarczej i każda z nich kieruje się trochę innymi zasadami, dlatego też warto przed rejestracją dokładnie zapoznać się z warunkami, wymaganiami i regułami określającymi każdą z form, tak aby dokonać słusznego wyboru.

Decydując się na rejestrację własnej firmy w Szwecji, możesz wybrać spośród takich form prawnych działalności gospodarczej, jak:
 1. Aktiebolag (AB) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Ekonomisk fӧrening - stowarzyszenie gospodarcze.
 3. Enkelt bolag - spółka cywilna.
 4. Enskild nӓringsidkare - firma jednoosobowa.
 5. Europabolag - Europejska Spółka Akcyjna.
 6. Filial - filia firmy zagranicznej.
 7. Handelsbolag (HB) - spółka handlowa.
 8. Kommanditbolag (KB) - spółka komandytowa.
 9. Stiftelse - fundacja.

Najczęściej wybieraną formą prawną działalności gospodarczej w Szwecji jest firma jednoosobowa, gdyż z jej wyborem wiąże się najmniej formalności, a prowadzenie księgowości jest stosunkowo proste. Kolejne często wybierane formy to oddział firmy oraz spółki: handlowa i cywilna.
Szwedzka spółka vs. szwedzka firma jednoosobowa
Przed wyborem i rejestracją danej formy prawnej działalności gospodarczej w Szwecji, warto wcześniej dokładnie zapoznać się z charakterystyką poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw, tak aby wybór pokrywał się z Twoimi możliwościami. Decydując się na prowadzenie własnego biznesu w Szwecji, musisz liczyć się z wieloma kosztami, zarówno podczas rejestracji firmy, jak i przez cały okres jej prowadzenia. Jako szwedzki przedsiębiorca masz obowiązek opłacać podatek dochodowy od zysku firmy, jak również podatek VAT - w przypadku prowadzenia sprzedaży towarów i usług. Poniżej znajdziesz krótką charakterystykę poszczególnych form prawnych działalności gospodarczej w Szwecji.

Szwedzka spółka:
 1. Za rejestrację szwedzkiej spółki w Bolagsverket należy zapłacić od 700 do 1700 SEK.
 2. Zakładając spółkę w Szwecji, trzeba dysponować kapitałem początkowym w wysokości od 50 000 SEK do 500 000 SEK, w zależności od rodzaju spółki.
 3. Podatek dochodowy dla spółek wynosi 28% od zysku firmy.
 4. Decydując się na założenie spółki w Szwecji, musisz uprzednio zgłosić się do Migrationsverket (Urząd ds. Migracji).
 5. Szwedzką spółkę jednoosobową należy również zgłosić w Skatteverket (po złożeniu wniosku trzeba czekać od 3 do 6 tygodni, aż działalność zostanie zarejestrowana).
 6. Zakładając spółkę w Szwecji musisz też podpisać notarialny akt założycielski spółki.
 7. Szwedzką spółkę należy w przeciągu 6 miesięcy zarejestrować również w Bolagsverket (Rejestrze Przedsiębiorstw), przedstawiając: statut spółki, formularz rejestracyjny, notarialny akt założycielski i zaświadczenia z banku o zdeponowanym kapitale początkowym.
 8. Handelsbolag (HB) - właściciele szwedzkich spółek handlowych mają obowiązek składać coroczne formalne sprawozdania finansowe za poprzedni rok. Roczny dochód spółki powinien być uwzględniony albo na osobistych deklaracjach podatkowych właścicieli i wspólników, albo na rocznych deklaracjach podatkowych firm, które tworzą spółkę. Natomiast podatek HB opłacany jest od wartości udziału w zysku każdego z jej udziałowców.
 9. Enkelt bolag - szwedzka spółka prawa cywilnego, której przychody z prowadzenia są uznawane za przychody jej właściciela i wspólników, a co za tym idzie, właściciele spółki co roku do 2 maja składają wraz z roczną deklaracją podatkową specjalny załącznik, na którym deklarują podatek od biznesu.
 10. Właściciele takich szwedzkich spółek, jak: Kommanditbolag (KB) - spółka komandytowa, Ekonomisk förening - stowarzyszenie gospodarcze, Europabolag - Europejska Spółka Handlowa, Filial - oddział spółki czy Stiftelese - fundacja, mają obowiązek składać sprawozdanie finansowe i deklarację podatkową również do 2 maja kolejnego roku, na formularzu INKOMSTDEKLARATION 1 wystawianym i wysyłanym przez Skatteverket na przełomie marca i kwietnia.
 11. Aktiebolag (AB) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Publikt aktiebolag - publiczna spółka akcyjna i Privat aktiebolag - prywatna spółki akcyjne podlegają pod:
  • przepisy odnoszące się do finansów, rachunkowości i księgowości,
  • przepisy wykonawcze - Aktiebolagsförordningen (SFS 2005:559),
  • ustawę o spółkach akcyjnych - Aktiebolagslagen (SFS 2005:551).
 12. Spółki jawne - Lag om handelsbolag och enkla bolag (SFS 1980:1102), czyli ustawa o spółkach jawnych i spółkach cywilnych zawiera wszelkie przepisy regulujące system podatkowy i funkcjonowanie tychże szwedzkich spółek.
 13. Stiftelseurkund, czyli akt założycielski spółek obejmuje takie informacje, jak data rozpoczęcia i zakończenia roku finansowego, który nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym.
Szwecja firma Szwedzka firma jednoosobowa:
 1. Firma jednoosobowa w Szwecji to dobra opcja na start, głównie dla osób młodych, nieposiadających doświadczenia i dużych środków finansowych.
 2. Koszt rejestracji Enskild näringsidkare w Bolagsverket wynosi 1400 SEK.
 3. Szwedzką firmę jednoosobową należy również zgłosić w Skatteverket (po złożeniu wniosku trzeba czekać od 2 do 6 tygodni, aż działalność zostanie zarejestrowana).
 4. Podatek dochodowy dla firmy jednoosobowej w Szwecji wynosi od 30% do 55% od zysku firmy.
 5. Skatteverke traktuje przychody z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (Enskild näringsidkare) za przychody właściciela firmy, dlatego podatek od biznesu jest deklarowany na jednym zeznaniu podatkowym, a właścicielowi działalności, który odprowadza podatki i składki, przysługują świadczenia emertytalne i zdrowotne takie same jak osobom zatrudnionym w Szwecji.
 6. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą w Szwecji jednoosobową działalność gospodarczą mają obowiązek złożyć deklarację podatkową, za poprzedni rok podatkowy, do 2 maja, na formularzu, który wysyła szwedzki fiskus - INKOMSTDEKLARATION 1.
 7. Prowadząc jednoosobową firmę w Szwecji masz prawo do 14-dniowego zasiłku chorobowego (80% dochodu działalności), którego wysokość (SGI) ustalana jest przez Agencję Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli po 14 dniach, nadal jesteś niezdolny do pracy, to masz obowiązek przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza w Agencji Ubezpieczeń Społecznych.
Pamiętaj, że chcąc zarejestrować firmę w Szwecji, niezależnie od formy prawnej działalności gospodarczej, musisz być pełnoletni, posiadać zdolność do czynności prawnych (dot. spółek), nie możesz być zadłużony i karany.
Formalności i koszty związane z prowadzeniem biznesu w Szwecji
Formalności i koszty to nieodzowne elementy prowadzenia własnej działalności gospodarczej, które towarzyszą każdemu przedsiębiorcy przez cały okres prowadzenia własnej firmy - od momentu jej rejestracji w szwedzkich urzędach. W Szwecji nie masz obowiązku korzystania z usług profesjonalnego biura księgowego, jednak w natłoku firmowych obowiązków, pomoc fachowca może okazać się niezbędna i pozwoli utrzymać porządek w dokumentacji firmowej, uniknąć niepotrzebnych pomyłek i uchybień, za które często grożą dosyć wysokie kary finansowe.

Jakie formalności i koszty czekają właściciela szwedzkiej firmy?
 1. Przed rejestracją firmy w Szwecji należy złożyć wniosek o nadanie personnummer, czyli osobistego numeru identyfikacyjnego, na podstawie którego będzie identyfikowane Twoje przedsiębiorstwo (druk SKV 4620).
 2. Decydując się na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Szwecji, musisz dokonać opłaty rejestracyjne w wysokości 1400 SEK - w przypadku firmy jednoosobowej, a w przypadku spółek od 700 do 1700 SEK (bolagsverket.se).
 3. Firmę należy też zarejestrować w szwedzkim urzędzie skarbowym - Skatteverket (druk SKV 4632 lub verksamt.se), jak również w Försäkringskassan (Agencji Ubezpieczeń Społecznych).
 4. Jako szwedzki przedsiębiorca musisz pamiętać o założeniu firmowego konta bankowego.
 5. Masz obowiązek również regularnie monitorować wszelkie transakcje, które zachodzą w Twojej firmie, i terminowo składać dokumenty w odpowiednich urzędach.
 6. Jeśli jesteś właścicielem szwedzkiej działalności i równolegle pracujesz na umowę o pracę w innej firmie, to musisz zarejestrować się jako płatnik podatku FA, który jest połączeniem podatku od działalności gospodarczej (F) i podatku od zatrudnienia (A).
 7. W przypadku, gdy Twoja szwedzka firma sprzedaje towary i usługi do innych krajów UE, lub do krajów spoza UE, lub gdy przemieszcza towary potrzebne do prowadzenia firmy, nie zmieniając właściciela, do innego kraju UE, masz obowiązek zarejestrować działalność jako płatnika podatku VAT (druk SKV 4620 lub skatteverket.se).
 8. Jako szwedzki przedsiębiorca musisz co roku składać rozliczenie swojej firmy do szwedzkiego fiskusa, który między 19 marca a 15 kwietnia wystawia potrzebny do tego dokument zwany INKOMSTDEKLARATION 1. Na dokonanie płatności masz 90 dni od dnia wydania decyzji podatkowej przez Skatteverket (przesyłana między 15 sierpnia a 15 września; jeśli nie otrzymasz deklaracji podatkowej do 15 września, to pobierz ze strony skatteverket.se nowy formularz). Do rocznego rozliczenia firmy potrzebujesz ponadto takich dokumentów, jak:
  • dokument potwierdzający miejsce opłacanych składek - E101/A1,
  • dla osób, które pobierały rentę lub emeryturę w Szwecji - dokument KU-14,
  • kserokopię dowodu tożsamości,
  • dokumenty potwierdzające koszty, które chcesz odliczyć w rocznej deklaracji,
  • dokumenty od pracodawcy: KU-10 lub KU-13, z wykazem przychodów za poprzedni rok.
 9. Jeśli jesteś polskim rezydentem podatkowym i prowadzisz firmę w Szwecji, to masz obowiązek rozliczyć się z urzędem skarbowym w Polsce, na rocznej deklaracji PIT-36 (plus załącznik ZG), uwzględniając dochody ze Szwecji.
 10. Jako właściciel szwedzkiej firmy masz również obowiązek regularnie opłacać krajowy (landsting oraz kommun) i lokalny podatek dochodowy.
Szwedzka działalność gospodarcza Pamiętaj, że do prowadzenia własnej działalności gospodarczej na terenie Królestwa Szwecji będą również potrzebne stosowne zezwolenia, np. wydawane przez Narodową Agencję Żywności - w przypadku działalności związanej z cateringiem lub art. spożywczymi, czy też pozwolenia wydawane przez szwedzką Agencję Transportową - w przypadku działalności związanej z transportem (możesz potrzebować również szeregu lokalnych zezwoleń wydawanych np. przez rady administracyjne czy miejskie).
Podatki dotyczące szwedzkiej firmy
W Szwecji każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do regularnego opłacania podatków, których stawki procentowe różnią się w zależności od wybranej formy prawnej działalności gospodarczej. Szwedzki system podatkowy obejmuje takie podatki, jak:
 1. Podatek dochodowy - krajowy podatek dochodowy - 0% (dochód nie wyższy niż 490 700 SEK), 20% (dochód wyższy niż 509 300 SEK); 28% (od zysku spółki, dla osób prawnych); lokalny podatek dochodowy - 32% (średnia stawka, podatek ten wynosi od 30% do 35%, w zależności od regionu); 22-procentowy podatek dochodowy od osób fizycznych - CIT.
 2. Podatek VAT - 25% (stawka podstawowa), 12% (stawka zredukowana np. hotele, rękodzieło czy art. spożywcze) lub 6% (stawka niska np. książki, transport osób, gazety) - opłacany raz na miesiąc, kwartał lub rok. W Szwecji usługi zwolnione z płacenia podatku VAT to:
  • usługi bankowe i finansowe,
  • opieka socjalna i medyczna,
  • edukacja.
  Szwedzka działalność, której wszyscy klienci są płatnikami VAT, nie musi się rejestrować jako podatnik VAT, natomiast właściciele zagranicznych przedsiębiorstw mają obowiązek opłacać w Szwecji podatek VAT, jeśli sprzedają usługi bądź towary osobom niezarejestrowanym jako płatnicy VAT.
 3. Podatek akcyzowy - jako szwedzki przedsiębiorca musisz zarejestrować się w Skatteverket jako płatnik podatku akcyzowego, otrzymasz wtedy formularz z datą zwrotu podatku, na który czeka się zwyczajowo 1 miesiąc. Przedsiębiorcy w Szwecji, zarejestrowani jako podatnicy podatku akcyzowego, muszą składać deklarację do Skatteverket również wtedy, gdy podatek ten wynosi 0. W Szwecji podatek akcyzowy dotyczy takich towarów, jak:
  • naturalny żwir i nawozy sztuczne,
  • wyroby tytoniowe i alkoholowe,
  • pestycydy i odpady,
  • dwutlenek węgla, siarka i energia,
  • ogłoszenia, loterie i gry hazardowe,
  • zyski z ubezpieczenia na życie,
  • nagrody z oszczędności.
 4. Podatek gminny - w Szwecji podatek ten powinni opłacać wszyscy szwedzcy rezydenci podatkowi, a jego stawki procentowe wynoszą od 29% do 34%.
 5. Kwota wolna od podatku - przy niskich zarobkach wynosi od 18 900 SEK do 34 300 SEK, natomiast przy zarobkach wyższych niż 350 660 SEK wynosi 13 100 SEK.
 6. W Szwecji opodatkowanie podmiotów prawnych jest zgodne zarówno z regułami ustalonymi przez UE, jak i z międzynarodowymi standardami księgowości.
 7. Podmioty prawne w Szwecji mają obowiązek opłacać 28-procentowy podatek dochodowy (w przypadku rotacji firmowych rezerw i lokat można obniżyć ten podatek do 26%).
 8. Szwedzcy przedsiębiorcy mają obowiązek opłacać 30-procentowy podatek od dywidend (obniżyć ten podatek można dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania).
 9. Jeśli zatrudniasz pracowników w swojej szwedzkiej firmie, musisz opłacać składki pracownicze i podatek pracodawcy (w sumie 31,42%).
 10. Kogo nie dotyczy podatek dochodowy w Szwecji? W Szwecji podatku dochodowego nie muszą płacić zarówno osoby pracujące dla zagranicznego pracodawcy, który nie ma stałej siedziby na terenie tegoż państwa, jak i te, które nie są szwedzkimi rezydentami podatkowymi, jeśli spędziły w Szwecji mniej niż 183 dni w ciągu roku.
Szwecja firma
Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem szwedzkiej spółki, czy firmy jednoosobowej, masz prawo do odliczenia podatku VAT, a co za tym idzie, do opłacania tylko różnicy pomiędzy podatkiem naliczanym od sprzedaży, a podatkiem płaconym za daną usługę lub towar.
Prawa i obowiązki szwedzkiego przedsiębiorcy
Jeśli prowadzisz firmę w Szwecji i myślisz o zatrudnieniu pracowników, musisz się liczyć z tym, że jako pracodawca będziesz miał sporo dodatkowych obowiązków do wypełnienia, począwszy od formalności związanych z samym zatrudnieniem przez umowy, wynagrodzenia, składki, podatki i roczne rozliczenia po kwestie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom w środowisku pracy, jak i inne związane zarówno z przepisami BHP, jak i ustawami regulującymi zatrudnienie osób na terenie Szwecji.

Jakie obowiązki ma pracodawca w Szwecji?
 1. Chcąc zatrudniać pracowników w swojej szwedzkiej firmie, masz obowiązek, poza rejestracją firmy jako płatnika podatku F (f-skatt, podatek od działalności), zarejestrować się jako szwedzki pracodawca.
 2. Zatrudniając pracowników w swojej szwedzkiej firmie, musisz opłacać zarówno podatek pracodawcy, jak i składki pracownicze.
 3. Jako właściciel szwedzkiej firmy (Egenavgifter) jesteś zobowiązany do opłacania składek socjalnych za zatrudnionych w swojej firmie pracowników (dla urodzonych 1954 i później - 31,42%; dla urodzonych w latach 1938-1953 - 16,36%).
 4. Masz też obowiązek wydać w styczniu wszystkim swoim pracownikom karty podatkowe KU-10, KU-13 lub KU-14, które są potrzebne do ich rocznego rozliczenia podatkowego.
 5. Ważne jest również, abyś zadbał o bezpieczeństwo pracowników swojej firmy i stosował się do przepisów BHP (Mynak - Urząd ds. Środowiska Pracy).
 6. W Szwecji umowę o pracę z przyszłym pracownikiem Twojej firmy masz prawo zawrzeć ustnie, ale wg ustawy o ochronie zatrudnienia, musisz pisemnie przekazać wszelkie informacje dot. warunków jego zatrudnienia, takie jak wynagrodzenie, forma zatrudnienia, data rozpoczęcia pracy, długość urlopu i dnia czy tygodnia pracy, świadczenia, układy zbiorowe, okres wypowiedzenia itp.
 7. Masz też obowiązek opłacać podatek pracodawcy - Arbetsgivaravgifter, w skład którego wchodzą: podatek od wynagrodzenia w wysokości 11,62%, składka emerytalna w wysokości 10,21%, jak również składki ubezpieczeniowe wynoszące 3,55%.
 8. Po ukończeniu 61. roku życia masz prawo do emerytury, możesz pobierać pełne świadczenia bądź część, jeśli zdecydujesz się dalej pracować. Jako właściciel szwedzkiej firmy masz prawo do pełnych świadczeń, na wysokość których mają wpływ Twoje dochody i wybrany fundusz emerytalny. Emerytura powszechna (naliczana od 16. roku życia na podstawie opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i podatków) - 16% z corocznego dochodu; emerytura składkowa - 2,5% rocznego dochodu, który został ulokowany na wybranym lub państwowym funduszu emerytalnym.
 9. Masz również prawo do wielu ulg podatkowych i świadczeń, takich jak: ulga podatkowa z tytułu najmu lokalu pod działalność gospodarczą, zasiłek chorobowy w wysokości 80% dochodu firmy, zasiłek macierzyński wynoszący 80% ostatniego dochodu (wypłacany przez 480 dni w przypadku 1. dziecka; do 60 dni można wykorzystać przed porodem), zasiłek na opiekę nad dzieckiem
Szwedzka działalność gospodarcza
W Szwecji wszystkie firmowe dokumenty są sporządzane w języku szwedzkim lub powinny zostać na ten język przetłumaczone. Oczywiście możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy przysięgłego tłumacza i księgowego, aczkolwiek zapoznanie się choć z podstawowymi szwedzkimi terminami znacznie ułatwi załatwianie firmowych formalności i pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów.
Podsumowanie
Szwecja to niewątpliwie państwo otwarte i przyjazne przedsiębiorcom zarówno z kraju, jak i z zagranicy, pamiętaj jednak, że praca na własny rachunek ma swoje plusy i minusy, dlatego też zanim zdecydujesz się na rejestrację przedsiębiorstwa, zastanów się, czy jesteś wstanie podjąć takie wyzwanie na terenie Szwecji, zapoznaj się wcześniej z podstawowymi dokumentami, terminami i obowiązkami, których będziesz musiał przestrzegać i dopilnować, jak również wybierz taką formę prawną, która będzie najbardziej pokrywała się z Twoimi oczekiwaniami i możliwościami.
FAQ
 1. Jak i gdzie mogę założyć własną działalność gospodarczą w Szwecji?
  W Szwecji można zarejestrować firmę drogą elektroniczną, przez stronę Rejestru Przedsiębiorstw (Bolagsverket), potrzebny będzie do tego osobisty numer identyfikacyjny - personnummer, jak również pozwolenie na pobyt w Szwecji, wydawane przez Migrationsverket, jeśli jesteś emigrantem np. z Polski (aby zarejestrować firmę musisz również wykazać zdolność do samodzielnego utrzymania się w Szwecji).

 2. Do kiedy muszę złożyć roczną deklarację podatkową, prowadząc firmę w Szwecji?
  Jeśli prowadzisz firmę w Szwecji, masz obowiązek co roku składać roczną deklarację podatkową, za ubiegły rok podatkowy, w terminie od 1 marca do 2 maja.

 3. O jakich stronach internetowych warto wiedzieć, prowadząc własny biznes w Szwecji?
  Jeśli prowadzisz własny biznes w Szwecji, warto zapoznać się z takimi stronami internetowymi, jak:

 4. Czego dotyczy Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji?
  Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji z 15 października 2005 roku chroni zarówno szwedzkie, jak i polskie spółki przed podwójnym opodatkowaniem oraz przed unikaniem płacenia podatków przez szwedzkich i polskich przedsiębiorców.

 5. Do jakich świadczeń socjalnych mam prawo, prowadząc firmę w Szwecji?
  Jeśli prowadzisz firmę w Szwecji, masz m.in. prawo do korzystania z zasiłku chorobowego (tylko jeśli Twoja firma wykazuje dochody), macierzyńskiego i na opiekę na dziecko, jak również do świadczeń emerytalnych.

 6. Ile wynosi rok podatkowy w Szwecji?
  Rok podatkowy w Szwecji trwa 12 miesięcy (od stycznia do grudnia). Dla niektórych szwedzkich spółek rok podatkowy nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym.

 7. Co to jest emerytura pracownicza i gwarantowana w Szwecji?
  W Szwecji emerytura pracownicza to świadczenia zapewniane przez szwedzkiego pracodawcę (nie każdego) swoim pracownikom, które obejmują: pracowników fizycznych i umysłowych zatrudnionych w sektorze prywatnym, pracowników administracji państwowej i zatrudnionych przez regiony czy gminy. Emerytura ta zawierają również ochronę rodziny pracownika na wypadek jego śmierci i świadczenia chorobowe, a wypłacana jest przez 5, 10, 15, 20 lat albo bezterminowo. Natomiast emerytura gwarantowana to świadczenia dla osób po 65. roku życia, które nie osiągały dochodów lub ich dochody były niskie.

 8. Ile wynosi w Szwecji podatek państwowy, a ile gminny?
  Podatek gminny w Szwecji, który powinni opłacać wszyscy szwedzcy rezydenci, wynosi od 29% do 34%, natomiast podatek państwowy wynosi 20% - dochody roczne większe niż 490 700 SEK i 25% - dochody większe niż 689 300 SEK.

 9. Kto może w Szwecji uwzględnić w rocznym rozliczeniu ulgi podatkowe?
  W Szwecji do ulg podatkowym mają prawo wszyscy szwedzcy rezydenci, czyli podatnicy, którzy mieszkają na terenie Szwecji dłużej niż 183 dni, a ich dochody pochodzą w 90% ze Szwecji.

 10. Co to jest Arbetsgivaravgifter?
  Arbetsgivaravgifter - to podatek pracodawcy, w skład którego wchodzą: podatek od wynagrodzenia w wysokości 11,62%, składka emerytalna w wysokości 10,21%, jak również składki ubezpieczeniowe wynoszące 3,55%.

 11. Kim jest pracodawca ekonomiczny w Szwecji?
  Pracodawca „ekonomiczny” (pojęcie wprowadzone w Szwecji 1 stycznia 2021 roku) to osoba, która ma prawo do prowadzenia prac na terenie Szwecji (np. osoby podróżujące służbowo do Szwecji lub polskie przedsiębiorstwa, które oddelegowują pracowników krótkoterminowych do pracy na terenie Szwecji) i w pełni ponosi za nie odpowiedzialność i ryzyko.

 12. Co to jest Bolagsverket?
  Bolagsverket to szwedzki Rejestr Przedsiębiorstw, w którym powinny zarejestrować się szwedzkie przedsiębiorstwa (głównie te, które chcą chronić swoją nazwę).
Cofnij odpowiedź

Poniżej możesz zostawić swój komentarz

Pola z * są obowiązkowe

Komentarz*
Imię*
Email*
Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

31 odpowiedzi na artykuł "Firma w Szwecji"

atena26
haha główne pytanie, to: firma w Szwecji- jak założyć, lepiej zapytać jak prowadzić? ;D
ODPOWIEDZ
kaczor77
firma w Szwecji jak założyć ??
ODPOWIEDZ
kuba78
firma w Szwecji księgowość...
trzeba zatrudniać księgowego czy współpracować z biurem księgowym???
ODPOWIEDZ
killer
nie trzeba
caroll
ale można :D
Ala99
Zalecam współpracę ;P
koniu22
Halo Szwecja otwieranie biznesu, gdzie, jak, co, kiedy, za ile??? ;D
ODPOWIEDZ
agent007
przeczytaj uważnie tekst ;P
kondzio
założenie firmy Szwecja pomoc potrzebna, ktoś coś?
ODPOWIEDZ
moka55
Szwecja zakładanie działalności - mam kilka pytań... Czy opłaca się założyć firmę w Szwecji? I jaką wybrać działalność gospodarcza Szwecja?
ODPOWIEDZ
korpo333
Opłaca się bardzo i najlepiej samozatrudnienie, jednoosobową działalność.
bunia
Własna firma w Szwecji to fajna sprawa, polecam :)
ODPOWIEDZ
polishgirl
jak założyć biznes w Szwecji? Ktoś tu oferuje Pomoc przy otwieraniu firmy w Szwecji? Planuje przeprowadzkę za ok. 2 miesiące i chcę już wszystko przygotować...
ODPOWIEDZ
KamiaB
dla mnie zakładanie firmy Szwecja to jakaś jedna wielka niewiadoma, więc się chętnie podłacze pod pytania hahaha
Marta43
Zakładanie firmy w Szwecji nie jest skomplikowane, wszystko online :)
Podatki Szwecja
Jakie muszę podatki płacić, prowadząc przedsiębiorstwo w Szwecji??
ODPOWIEDZ
metka567
Masz rozpisane stawki w artykule:)
Księgowy Szwecja
Ktoś tu oferuje pomoc w otworzeniu biznesu w Szwecji? Czy muszę mieć księgowego? Księgowość chcę sam prowadzić, ale pomoc w założeniu firmy w Szwecji by się przydała...
ODPOWIEDZ
tesla77
Jak potrzebujesz pomocy przy otwieraniu to tym bardziej przy prowadzeniu ;D
bella
Sam możesz księgowość prowadzić:)
lukas25
Jak założyć firmę w Szwecji? W ogóle, Czy Szwecja jest przyjazna przedsiębiorcom?
ODPOWIEDZ
marcopolo
Założyć można przez rządowy portal w jeden dzień. Tak, nawet bardzo przyjazna, jak masz pomysł i trafisz w niszę:)
Berta92
Ja też chcę otworzyć biznes w Szwecji i mam kilka pytań... Jakie są koszty otwarcia firmy w Szwecji? Jak szybko można otworzyć działalność w Szwecji? Czy trudno jest otworzyć firmę w Szwecji? Czy prowadzenie firmy w Szwecji jest skomplikowane? A może ktoś tu oferuje pomoc w wejściu na szwedzki rynek?
klon321
uff dużo pytań ;P
Bird33
Firma w Szwecji co musisz wiedzieć hmm jak masz fach i przygotujesz dobrze biznesplan, masz kaske na start, to nie masz co sie martwic tylko dzialac ;P
Pytanko
Witam, chcę założyć firmę w Szwecji i mam kilka pytań : mam kilka pytań, co zrobić, żeby założyć firmę w Szwecji, Czy warto mieć biznes w Szwecji, jakie są formalności przy zakładaniu firmy w Szwecji, może polecicie jakąś pomoc dla firmy w Szwecji, z góry dziękuję za merytoryczne odpowiedzi
ODPOWIEDZ
Lukas123
odpowiedzi na wszystkie pytania masz w tekście ;D
Problemos
to chociaż Firma w Szwecji za i przeciw ??? ;)
Lukas123
nie ma przeciw, same za, no moze jezyk czasami jest problemem
Problemos
albo jakieś doradztwo dla firm w Szwecji?
MrBiznes
Firma Szwecja to może być dobre rozwiązanie, ja ostatnio intensywnie myślę o założeniu filii mojej polskiej spółki właśnie w Szwecji...
ODPOWIEDZ