SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!
14-DNIOWY TRIAL!
PROGRAM DO FAKTUR

Najistotniejsze kwestie szwedzkiej księgowości

Księgowość w Szwecji - wstęp Czym zajmuje się szwedzka księgowość? Plan szwedzkich kont księgowych Księgowość poszczególnych form prawnych działalności gospodarczej w Szwecji Formalności i koszty w szwedzkiej firmie Podsumowanie FAQ
Księgowość w Szwecji - wstęp
Księgowość w Szwecji obejmuje wszystkie formy prawne działalności gospodarczej, od firmy jednoosobowej przez spółki po filie i fundacje, a co za tym idzie, niezależnie od tego, którą formę wybierzesz i zarejestrujesz w Bolagsverket (Rejestrze Przedsiębiorstw) i Skatteverket (Urzędzie Podatkowym), masz obowiązek przestrzegać wszystkich zasad i ustaw regulujących jej księgowość i rachunkowość. Szwedzka księgowość obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak: podatki, faktury, deklaracje podatkowe czy ogólnie całą firmową dokumentację, którą należy prowadzić, przestrzegając zasad, terminów i obowiązujących w Szwecji standardów, tak aby przez zaniedbanie księgowych obowiązków w swojej firmie, nie narazić się na kontrole i kary ze strony szwedzkich urzędów. Księgowość Szwecja Czym dokładnie zajmuje się księgowość w Szwecji? Jakie ustawy regulują szwedzką księgowość? Czym są szwedzkie konta księgowe? Jak wystawić fakturę w Szwecji? W poniższych rozdziałach znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania.
Czym zajmuje się szwedzka księgowość?
Decydując się na założenie działalności gospodarczej w Szwecji, trzeba się liczyć z tym, że księgowość firmy, niezależnie od wybranej formy prawnej, należy prowadzić zarówno zgodnie z wytycznymi i normami obowiązującymi państwa członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, jak i ustawami regulującymi szwedzką księgowość: årsredovisningslagen (Ustawa o sprawozdaniach rocznych z 1995 roku) i bokföringslagen (Ustawa o rachunkowości z 1999 roku).

Szwedzka księgowość obejmuje takie zagadnienia, jak:
 1. Konsultacje i doradztwo.
 2. Bieżąca rachunkowość.
 3. Ewidencja transakcji firmy.
 4. Składanie rocznych deklaracji, ulgi podatkowe i zwrot podatku.
 5. Deklaracje VAT (MOMS).
 6. Dokumentacja firmowa.
 7. Pomoc przy Rejestracji działalności gospodarczej w Bolagsverket (szwedzki Rejestr Przedsiębiorstw), Skatteverket (szwedzki urząd podatkowy), Försäkringskassan (szwedzka Agencja Ubezpieczeń Społecznych).
 8. Zasiłki i składki.
 9. Odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy.
 10. Opłacanie podatków i składek pracowniczych.
 11. Korekta rozliczeń podatkowych.
 12. Ubezpieczenie zdrowotne.
 13. Pomoc w przygotowaniu dokumentów do audytu, który w Szwecji jest przeprowadzany przez wykwalifikowanych audytorów, takich jak revisor godkänd (audytor zatwierdzony) lub auktoriserad revisor (audytor uprawniony), aby skontrolować poprawność rocznych sprawozdań spółek (dot. Aktiebolag - AB - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; Ekonomisk fӧrening - stowarzyszenia gospodarczego; Handelsbolag - HB - spółki handlowej).
 14. Fakturowanie (e-faktury w standardzie - Svefaktura). W Szwecji poprawnie wystawiona faktura powinna zawierać takie dane, jak:
  • numer firmowego konta bankowego,
  • data wystawienia faktury,
  • numer VAT sprzedawcy i nabywcy,
  • numer identyfikacyjny,
  • warunki płatności,
  • warunki dostarczenia towaru lub usługi,
  • wysokość podatku VAT,
  • rodzaj transakcji,
  • data płatności,
  • dane personalne sprzedawcy i nabywcy,
  • cena towaru lub usługi,
  • suma do opodatkowania.
 15. Rozliczenie z urzędem podatkowym (Skatteverket).
 16. Pomoc przy zakładaniu konta firmowego.
 17. Prowadzenie księgowości firmy zgodnie ze szwedzkimi ustawami i przepisami.
 18. Rejestrowanie przebiegu zdarzeń gospodarczych.
Księgowość w Szwecji Rada Szwedzkich Standardów Rachunkowości Bokföringsnämnden (BFN) nadzoruje rozporządzenia oraz przepisy dotyczące księgowości w Szwecji.
Plan szwedzkich kont księgowych
W Szwecji konta księgowe, tworzące plan kont, służą do rejestrowania firmowych zdarzeń gospodarczych. Natomiast szwedzki plan kont księgowych to układ kont przyjęty w danym podmiocie gospodarczym w celu klarownego prowadzenia ewidencji gospodarczej przedsiębiorstwa. Plan kont, za pomocą szczegółowej listy, pokazuje porządek poszczególnych kont w księdze.

Standardowy plan kont w Szwecji wskazuje schemat zakwalifikowania danego zdarzenia gospodarczego, a zapis każdego konta księgowego składa się z 4 cyfr. Szwedzki przedsiębiorca może tak skonfigurować plan kont księgowych, aby dopasować go do potrzeb własnej działalności, lub skorzystać ze standardowego szwedzkiego planu kont - BAS - zawierającego wzorzec zakwalifikowania danego zdarzenia gospodarczego.

Szwedzki plan kont księgowych:
 1. 1000 - majątek przedsiębiorstwa (środki trwałe).
 2. 2000 - kapitał własny i dług firmy (rozliczenia z bankami, dostawcami, urzędami).
 3. 3000 - przychody przedsiębiorstwa (faktury przychodowe netto).
 4. 4000 - zakupy (krajowe, zagraniczne, zakup materiałów).
 5. 5000 - koszty operacyjne firmy (np. reklama, podróże służbowe).
 6. 6000 - koszty operacyjne firmy (np. zakup narzędzi, art. biurowych, ubrań roboczych, koszty zatrudnienia pracowników tymczasowych).
 7. 7000 - koszty pracownicze i amortyzacja (ekwiwalenty pieniężne, świadczenia rzeczowe, wynagrodzenia).
 8. 8000 - koszty finansowe i przychody (np. odsetki kredytowe, zysk roczny firmy).
Warto pamiętać, że każdy szwedzki przedsiębiorca ma obowiązek skrupulatnie prowadzić dokumentację firmową, jak również przechowywać ją wg szwedzkich przepisów, terminowo składać poprawnie wypełnione deklaracje podatkowe do urzędów oraz rejestrować wszystkie firmowe transakcje.
Księgowość poszczególnych form prawnych działalności gospodarczej w Szwecji
W Szwecji od rodzaju przedsiębiorstwa zależą zarówno stopień trudności księgowości, jak i szczegółowy zakres zagadnień i obowiązków z nią związanych, a co za tym idzie, księgowość szwedzkich spółek, takich jak Aktiebolag czy Enkelt bolag, jest dużo bardziej skomplikowana niż księgowość firmy jednoosobowej - Enskild nӓringsidkare, i wymaga fachowej wiedzy, znajomości ustaw, przepisów prawnych, jak również zasad rachunkowości, dlatego też właściciele tych pierwszych często decydują się, aby powierzyć księgowość w ręce profesjonalistów. W wyborze zarówno wykwalifikowanego księgowego, jak i profesjonalnego biura księgowego w Szwecji może pomóc strona internetowa Revisorsinspektionen. W Szwecji księgowość obejmuje takie formy prawne działalności gospodarczej, jak:
 1. Enskild nӓringsidkare - firma jednoosobowa.
 2. Aktiebolag (AB) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Enkelt bolag - spółka cywilna.
 4. Kommanditbolag (KB) - spółka komandytowa.
 5. Handelsbolag (HB) - spółka handlowa.
 6. Ekonomisk fӧrening - stowarzyszenie gospodarcze.
 7. Filial - filia firmy zagranicznej.
 8. Stiftelse - fundacja.
 9. Europabolag - Europejska Spółka Akcyjna.

Księgowość szwedzkiej firmy jednoosobowej nie jest skomplikowana i można prowadzić ją samodzielnie. Szwedzki urząd podatkowy - Skatteverke - traktuje przychody z prowadzenia Enskild näringsidkare za przychody właściciela firmy, dlatego podatek od biznesu jest deklarowany na jednym zeznaniu podatkowym, a właścicielowi działalności, który odprowadza podatki i składki, przysługują świadczenia emertytalne i zdrowotne takie same jak osobom zatrudnionym w Szwecji.

Księgowość firmy jednoosobowej obejmuje takie zagadnienia, jak:
 1. Pomoc zarówno przy wypełnianiu i składaniu wniosku (druk SKV 4620) o nadanie osobistego numeru identyfikacyjnego personnummer (czy też samordningsnummer), jak i przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarcze w Rejestrze Przedsiębiorstw (Bolagsverket), Urzędzie Podatkowym (Skatteverket) oraz Agencji ds. Ubezpieczeń Społecznych (Försäkringskassan).
 2. Prowadzenie bieżącej rachunkowości, fakturowanie i rejestracja wszystkich firmowych transakcji.
 3. Pomoc zarówno przy rejestracji Enskild nӓringsidkare jako płatnika VAT (Mervärdesskatt) w przypadku, gdy firma ma zamiar zajmować się sprzedażą usług i towarów, jak i przy składaniu co miesiąc, kwartał lub rok deklaracji VAT (MOMS). W Szwecji stawki procentowe podatku VAT wynoszą: 25% (stawka podstawowa), 12% (stawka zredukowana np. hotele, rękodzieło czy art. spożywcze) lub 6% (stawka niska np. książki, transport osób, gazety).
 4. Prowadzenie dokumentacji firmowej.
 5. Opłacanie podatku dochodowego, który w Szwecji wyliczany jest w oparciu o osiągnięty w danym roku podatkowym przez firmę dochód. Stawki podatku dochodowego dla szwedzkiej firmy jednoosobowej na rok 2020 wynoszą: przy dochodach od 0 do 490 700 SEK 30-35% (podatek lokalny) i 0% (podatek krajowy); przy dochodach wyższych niż 509 300 SEK - 30-35% (podatek lokalny) i 20% (podatek krajowy).
 6. Odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy w terminach do 17 stycznia, 12 lutego, 12 marca, 12 kwietnia, 12 maja, 12 czerwca, 12 lipca, 17 sierpnia, 12 września, 12 października, 12 listopada, 12 grudnia.
 7. Szwedzka księgowość
 8. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie.
 9. Pomoc przy wypełnianiu i składaniu corocznego zeznania podatkowego do Skatteverket - z uwzględnieniem wszystkich ulg podatkowych i kosztów.

Księgowość szwedzkich spółek jest dużo bardziej skomplikowana i często wymaga fachowej pomocy. Zakładając spółkę w Szwecji, trzeba dysponować kapitałem początkowym w wysokości od 50 000 SEK do 500 000 SEK, w zależności od rodzaju spółki. W przypadku spółek należy również sporządzić Stiftelseurkund, czyli akt założycielski, który obejmuje takie informacje, jak data rozpoczęcia i zakończenia roku finansowego, który nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym.

Księgowość szwedzkich spółek obejmuje takie zagadnienia, jak:
 1. Pomoc zarówno przy wypełnianiu i składaniu wniosku (druk SKV 4620) o nadanie osobistego numeru identyfikacyjnego personnummer (czy też samordningsnummer), jak i przy rejestracji spółki w Rejestrze Przedsiębiorstw (Bolagsverket), Urzędzie Podatkowym (Skatteverket), Agencji ds. Ubezpieczeń Społecznych (Försäkringskassan) oraz Urzędzie ds. Migracji (Migrationsverket).
 2. Prowadzenie bieżącej rachunkowości, fakturowanie i rejestracja wszystkich transakcji spółki.
 3. Pomoc przy rejestracji szwedzkiej spółki jako płatnika VAT (Mervärdesskatt) oraz przy składaniu deklaracji VAT do 12. lub w przypadku średnich firm do 26. dnia każdego miesiąca. MOMS w Szwecji jest rozliczany raz na miesiąc (duże firmy z rocznymi obrotami większymi niż 40 mln SEK), raz na 3 miesiące (średnie firmy z rocznymi obrotami od 1 do 4 mln SEK), raz na 3 miesiące lub raz do roku (małe firmy z rocznymi obrotami mniejszymi niż 1 mln SEK). Stawki procentowe MOMS wynoszą: 25% (stawka podstawowa), 12% (stawka zredukowana np. hotele, rękodzieło czy art. spożywcze) lub 6% (stawka niska np. książki, transport osób, gazety).
 4. Prowadzenie dokumentacji firmowej.
 5. Pomoc w założeniu konta firmowego.
 6. Opłacanie zarówno podatku dochodowego w wysokości 28% od zysku firmy, jak i podatku pracodawcy - Arbetsgivaravgifter - do 12. dnia każdego miesiąca. Podatek ten składa się z wypłacanego na indywidualny rachunek w Skatteverket podatku od wynagrodzenia (11,62%), jak również ze składki emerytalnej (10,21%) i ubezpieczeniowej (3,55%).
 7. Odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy (preliminärskatt), wyliczanych przez Skatteverket na podstawie podanego podczas rejestracji spółki i na początku każdego kolejnego roku podatkowego szacunkowego dochodu, w terminach do 17 stycznia, 12 lutego, 12 marca, 12 kwietnia, 12 maja, 12 czerwca, 12 lipca, 17 sierpnia, 12 września, 12 października, 12 listopada, 12 grudnia.
 8. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie.
 9. Pomoc przy wypełnianiu i składaniu do szwedzkiego urzędu podatkowego co roku do 2 maja zeznania podatkowego - INKOMSTDEKLARATION 1, z uwzględnieniem wszystkich ulg i kosztów, które Skatteverket wystawia i przesyła między 19 marca a 15 kwietnia.
 10. Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności spółki.
Warto wiedzieć, że w Szwecji możesz prowadzić księgowość swojej firmy samodzielnie, jednak korzystając z usług doświadczonych księgowych, zyskujesz gwarancję, że wszystkie formalności będą załatwione zgodnie ze szwedzkimi ustawami i przepisami.
Formalności i koszty w szwedzkiej firmie
Księgowość szwedzkich firm jest nieodzownie związana z dokumentacją, podatkami, terminami oraz kosztami dotyczącymi zarówno bieżących transakcji, jak i regularnych miesięcznych, kwartalnych i rocznych opłat. Księgowość Szwedzka W Szwecji koszty firmowe dzielimy na koszty stałe i zmienne. Do kosztów stałych zaliczamy:
Natomiast do kosztów zmiennych zaliczamy:
Ponadto do kosztów można również zaliczyć samą rejestrację firmy w Bolagsverket (1400 SEK - koszt rejestracji działalności jednoosobowej; 700 do 1700 SEK - koszt rejestracji spółki), jak również kapitał początkowy w wysokości od 50 000 SEK do 500 000 SEK, który należy zdeponować na koncie w przypadku założenia spółki.

Do podstawowych kosztów szwedzkich firm zaliczamy również podatki, takie jak:
Szwedzki przedsiębiorca ma obowiązek co roku składać do Skatteverket deklarację podatkową - INKOMSTDEKLARATION 1 - wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: kserokopia dowodu tożsamości, E101/A1 (dokument potwierdzający miejsce opłacanych składek), KU-14 (dot. osób, które pobierały rentę lub emeryturę w Szwecji), dokumenty od pracodawcy: KU-10 lub KU-13, z wykazem przychodów za poprzedni rok, jak również wszystkie dokumenty potwierdzające koszty poniesione przez firmę w danym roku podatkowym, które przedsiębiorca chce odliczyć od podatku. W Szwecji przedsiębiorca ma 90 dni od dnia wydania decyzji podatkowej przez Skatteverket na dokonanie ewentualnej dopłaty.
Polscy rezydenci podatkowi, którzy prowadzą firmę w Szwecji, powinni się rozliczyć z urzędem skarbowym w Polsce, na rocznej deklaracji PIT-36 (plus załącznik ZG), uwzględniając dochody ze Szwecji.
Właściciele szwedzkich firm mają również obowiązek zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników i stosować się do przepisów BHP (Mynak - Urząd ds. Środowiska Pracy).
Podsumowanie
Księgowość w Szwecji obejmuje wiele zagadnień, bez znajomości których Twoja firma nie będzie prawidłowo funkcjonowała, dlatego też przed podjęciem decyzji o rejestracji własnej działalności gospodarczej, należy dokładnie się z nimi zapoznać, tak aby Twoje przedsiębiorstwo działało zgodnie z prawem. Warto również pomyśleć o skorzystaniu z pomocy dyplomowanego księgowego, który zadba o wszelkie firmowe formalności. Pamiętaj, że znajomość praw, zasad i ustaw regulujących szwedzką księgowość to podstawa powodzenia Twojego szwedzkiego biznesu.
FAQ
 1. Jakie zagadnienia obejmuje księgowość w Szwecji?
  Szwedzka księgowość obejmuje takie zagadnienia, jak:
  • opłacanie podatków i składek pracowniczych,
  • korekta rozliczeń podatkowych,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • konsultacje i doradztwo,
  • bieżąca rachunkowość,
  • ewidencja transakcji firmy,
  • składanie rocznych deklaracji, ulgi podatkowe i zwrot podatku,
  • dokumentacja firmowa.

 2. Jakie ustawy regulują szwedzką księgowość?
  Ustawy regulujące szwedzką księgowość to:
  • årsredovisningslagen (Ustawa o sprawozdaniach rocznych z 1995 roku),
  • bokföringslagen (Ustawa o rachunkowości z 1999 roku).

 3. Czy w Szwecji mogę prowadzić księgowość swojej firmy samodzielnie?
  Tak, w Szwecji nie ma obowiązku korzystania z usług dyplomowanych księgowych, jednak warto przemyśleć taką współpracę, szczególnie w przypadku szwedzkich spółek, których księgowość jest dosyć skomplikowana.

 4. Jakie dane powinna zawierać faktura w Szwecji?
  W Szwecji poprawnie wystawiona faktura powinna zawierać takie dane, jak:
  • numer firmowego konta bankowego,
  • data wystawienia faktury,
  • numer VAT sprzedawcy i nabywcy,
  • numer identyfikacyjny,
  • warunki płatności,
  • warunki dostarczenia towaru lub usługi,
  • wysokość podatku VAT,
  • rodzaj transakcji,
  • data płatności,
  • dane personalne sprzedawcy i nabywcy,
  • cena towaru lub usługi,
  • suma do opodatkowania.

 5. Jak wybrać rzetelnego księgowego w Szwecji?
  W Szwecji rzetelnego księgowego można wybrać za pośrednictwem strony internetowej Revisorsinspektionen.

 6. Czy wystawiając faktury w Szwecji, można korzystać z programu Microsoft Excel?
  Nie, wystawiając faktury w Szwecji, nie można korzystać z programu Microsoft Excel, należy uzyskać dostęp do bezpiecznego certyfikowanego programu księgowego.

 7. Co oznaczają cyfry w szwedzkim planie kont księgowych?
  Pierwsza cyfra wskazująca na klasę konta - 1 zarezerwowana jest dla aktywów, 2 dla zobowiązań, 3 dla przychodów, a 4-8 dla kosztów. Druga cyfra konta wskazuje na grupę kont, a wszystkie cztery określają konkretne konto księgowe.

 8. Kiedy należy w Szwecji zarejestrować firmę jako płatnika VAT?
  W Szwecji należy zarejestrować firmę jako płatnika VAT (MOMS) w przypadku, gdy zajmuje się ona sprzedażą towarów i usług.

 9. Jakie podatki obowiązują szwedzką firmę?
  Szwedzką firmę obowiązują takie podatki, jak:
  • podatek VAT,
  • podatek dochodowy,
  • podatek akcyzowy,
  • cło,
  • podatek pracodawcy,
  • podatki korporacyjne,
  • podatek F lub FA.

 10. Dlaczego skrupulatne prowadzenie księgowości firmy w Szwecji ma znaczenie?
  Skrupulatne prowadzenie księgowości firmy w Szwecji ma znaczenie przede wszystkim dlatego, aby uniknąć niepotrzebnych kontroli i kar finansowych, zachować porządek w dokumentacji firmowej i przejrzystość wszystkich firmowych transakcji, dzięki czemu firma będzie wiarygodna i godna zaufania. Ponadto w Szwecji księgowość firmy ma również znaczenia dla:
  • kontrahentów,
  • urzędów,
  • inwestorów,
  • banków.
Cofnij odpowiedź

Poniżej możesz zostawić swój komentarz

Pola z * są obowiązkowe

Komentarz*
Imię*
Email*
Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

51 odpowiedzi na artykuł "Księgowość w Szwecji"

kama22
Biuro rachunkowe Szwecja - szukam kogoś sprawdzonego, macie namiary?
ODPOWIEDZ
Margarita
jaki serial na hbo polecacie????
ODPOWIEDZ
TMZ22
chyba nie tu ten komentarz ;)
księgowy do firmy Szwecja
Szukam, szukam i znaleźć nie mogę, polecicie kogoś?
ODPOWIEDZ
Tomcio
ja wolę nie polecać, poleciłem kafelkarza i znajomej spierniczył łazienkę ;D
TMZ22
dokadnie, tez tak mam, wole nie polecac, mi zrobi dobrze a komus nie i bedzie kwas ;P
Szymuś
to nie będzie twoja wina haha ja tam polecam, ale ksiegowego akurat nie posiadam heh
Tomcio
ja mam, ale namiarów nie dam ;D
Klaudine
ja wlasnie planuje przeniesc spolke do szwecji, w polsce sama ksiegowosc prowadze, ale za granica nie wiem czy dam rade
Księgowość Västerås
ja kogoś mam z Västerås, współpracujemy już 10 lat i jestem mega zadowolony
ODPOWIEDZ
Funny
no i fajnie ;D
Margarita
głodna jestem ;P
Sasza;)
haha ok, istotna informacja, dziękujemy ze sie z nami podzilas hahahah
Sasza;)
a tak swoją drogą to są rózne programy ktore ułatwiają prowadzenie księgowosci samodzielnie
Tomcio
szkoda czasu na programy, jak ktos kto sie tym zajmuje na codzien moze ogarnac za ciebie
Margarita
kto co woli ;)
Superman
Halo Szwecja księgowy po polsku na już ! Najlepiej z Uppsala, żeby można też face to face
ODPOWIEDZ
Księgowa Uppsala
Zapraszam ;)
Zawiedziona
kurna, tak naprawdę trudno znaleźć rzetelnego księgowego, ja już 3 raz zmieniam
MartaZ
dlatego ja sama prowadzę księgowość swojej firmy
Zawiedziona
no ja nie mam na to czasu
księgowa Szwecja
Profesjonalna księgowość Szwecja - ktoś coś???
ODPOWIEDZ
Wera43
A skąd jesteś?
księgowa Szwecja
z Malmö
Wera43
To wpisz w neta Księgowość Malmö czy Księgowa Malmö i z góry wybierz kogoś
Przemo
haha cóż za złota rada ;) to ja też tak mogę poradzić, wpisz Księgowość Sztokholm ;D
księgowość Sztokholm
no polecam się, polecam, już sporo firm z Danii ogarniam, zapraszam;)
Monia222
i szukasz na forum klientów???? ;P
Księgowa Västerås
a dlaczego nie, ja właśnie swoich pierwszych klientów z forum miałam, teraz wszystko online, takie czasy
Monia222
no online, ale są inne źródła haha
Wera43
oj tam oj tam, każde źródło dobre, jak przynosi dochody ;)
Polski księgowy Szwecja
jakaś Księgowa dla firmy w Szwecji poszukiwana, może być księgowy Szwecja ;)
ODPOWIEDZ
Tomcio
A cała Firma księgowa Szwecja? Jak coś to mam namiary na dobrą
John
ooo ja też, bezsenność hahaha
ODPOWIEDZ
Madzia
nuuudze się, nie spieeeeee
ODPOWIEDZ
Szukam księgowej Szwecja
Najlepszy księgowy w Szwecji to...???
ODPOWIEDZ
Viola
Najlepszy to i najdroższy ;)
Szukam księgowej Szwecja
cena nie gra roli ;D
Viola
oookeeey ;)
1234
Prowadzenie księgowości dla firmy w Szwecji można chyba też darmowo gdzieś znaleźć, słyszalam ze sporo firm oferuje pomoc pro bono, z urzędu też jakas pomoc mozna uzyskać chyba, jeszcze zależy czy szwedzka księgowa, szwedzki księgowy czy polski
Wolodimir
ja planuje w czerwcu przeprowadzke do Danii i sie zastanawiam do jakiego miasta, mam fach w reku, ale chyba też pomyśle o własnej firmie
ODPOWIEDZ
Lidka56
mi się dobrze w Malmö mieszka :)
Księgowa Sztokholm
Ja polecam Sztokholm, mam też znajomych w Västerås , też spoko miasto
Tomcio
Masz w tekście wsio rozpisane;)
ODPOWIEDZ
księgowa Szwecja
prowadzenie księgowości w Szwecji nie jest trudne, naprawdę mozna samemu, tylko trzeba na bieżąco, żeby zaleglosci sobie nie zrobic, ale jak cos, to sie polecam ;)
VAT w Szwecji
Ile wynosi Szwedzki VAT i Szwedzki podatek dochodowy dla firm?
ODPOWIEDZ
Mareczek
Ja mam jednoosobową działalność w Szwecji i sam prowadzę księgowość Szwecja jeśli chodzi o księgowość w przypadku samozatrudnienia ma dosyć proste zasady, a poza tym wszystko można załatwić online!
ODPOWIEDZ
AnnaMaria
dokładnie, ja też sama ogarniam, szwedzka rachunkowość jest dosyć prosta
księgowy Szwecja
A jak znaleźć księgowego w Szwecji?
AnnaMaria
w necie najlepiej
Mareczek
w necie jest tego multum, lepiej popytać i po znajomosci, jakiegos sprawdzonego