SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!
14-DNIOWY TRIAL!
PROGRAM DO FAKTUR

Zatrudnianie pracownika a szwedzkie podatki

Jeśli planujesz zatrudnienie pracownika w Szwecji, pamiętaj, że musisz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kluczową kwestią jest zapoznanie się z przepisami fiskalnymi dotyczącymi zatrudnienia w Szwecji, takimi jak szwedzki podatek od zatrudnienia. Przygotowując się do tego procesu, warto zdobyć pewne informacje na temat formalności kadrowych obowiązujących w tym kraju. Sprawdź, na co powinieneś zwrócić uwagę.

Podstawowe informacje dotyczące zatrudniania pracownika w Szwecji

Jeżeli zamierzasz rozszerzyć zespół w swojej firmie na terenie Szwecji, musisz być świadomy, że procedury związane z zatrudnianiem pracowników i kwestiami kadrowymi mogą różnić się od tych w innych krajach. Ważne jest, abyś działał zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby uniknąć konsekwencji. Nieprzestrzeganie tych przepisów może prowadzić do nałożenia kar, dodatkowych kontroli oraz innych sankcji. Przed przystąpieniem do zatrudniania pracowników na szwedzkim rynku pracy, zapoznaj się z istotnymi informacjami na ten temat.

Wynagrodzenia

W Szwecji nie istnieje ustalona płaca minimalna. Zamiast tego, pracodawcy często ustalają wynagrodzenie na podstawie układów zbiorowych pracy (CBA), które są negocjowane z odpowiednimi związkami zawodowymi dla danej profesji lub branży.

Wysokość średnich zarobków w całym kraju znacząco różni się w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Na przykład, dla różnych zawodów, średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło około 45 100 SEK lub 4250 euro w roku 2022.

Podatki

W Szwecji stawki podatku dochodowego są obliczane na podstawie wysokości zarobków osiąganych przez pracowników. Obowiązuje tam system progresywny, co oznacza, że im wyższe są zarobki, tym wyższy jest odsetek podatku. W najlepiej opłacanych zawodach, wysokość zobowiązań podatkowych może przekroczyć nawet 50% dochodu. Warto zauważyć, że tylko osoby o wysokich dochodach są zobowiązane do płacenia podatku krajowego (państwowego). Drugim rodzajem podatku, który płaci każdy rezydent podatkowy, jest podatek gminny.


W przypadku podatków w Szwecji, obowiązuje model Pay As You Earn (PAYE). Oznacza to, że pracodawca powinien składać zeznanie podatkowe dla każdego pracownika co miesiąc. W tym dokumencie należy uwzględnić:


·        Wypłacone wynagrodzenie,

·        Potrącony podatek,

·        Składki pracodawcy,

·        Wszelkie świadczenia otrzymane przez pracownika.


Ponadto, pracodawcy mają obowiązek odprowadzania podatków na ubezpieczenie społeczne pracowników. Wysokość składki zazwyczaj wynosi 31,42% zarobków, jednak dla pracowników urodzonych między 1938 a 1955 rokiem oraz pracowników poniżej 18. roku życia, którzy zarabiają mniej niż 25 000 SEK rocznie, składka wynosi tylko 10,21%.

Godziny pracy

Równowaga między pracą a życiem prywatnym, znana jako work-life balance, jest ważną kwestią w Szwecji i ma odzwierciedlenie w przepisach. Średnio pracownik w Szwecji przepracowuje 1 644 godziny rocznie, co oznacza o 100 godzin mniej niż średnia w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).


Ustawa dotycząca godzin pracy określa, że regularny tydzień pracy nie powinien przekraczać 40 godzin. Jeśli pracownicy są zmuszeni do pracy w nadgodzinach, nie mogą przekroczyć średnio 48 godzin tygodniowo przez okres czterech miesięcy. Zgodnie z ustawą, pracownicy mają prawo do 11-godzinnego odpoczynku dziennego oraz 36-godzinnego odpoczynku na koniec tygodnia. Pracownicy nie powinni wykonywać swoich obowiązków bez przerwy dłużej niż pięć godzin.


Warto jednak zaznaczyć, że przepisy nie nakładają obowiązku płacenia wynagrodzenia za nadgodziny. Jednak istotne znaczenie mają układy zbiorowe pracy (CBA), które są ustalane przez związki zawodowe w danym sektorze. Pracownicy, którzy nie są objęci takim układem, mogą negocjować indywidualnie płace i wynagrodzenie za nadgodziny w swojej firmie.

Opodatkowanie zatrudnienia w Szwecji

Podatek od zatrudnienia w Szwecji można podsumować w następujący sposób:


1.      Wysokość podatku dla pracodawcy, znany jako Arbeidsgiveravgift, wynosi 31,42% od kwoty wynagrodzenia brutto i innych świadczeń.

2.      Podatek od zatrudnienia: 11,62%

3.      Składka emerytalna: 10,21%

4.      Inne składki ubezpieczeniowe: 3,55%

5.      Podatek od zatrudnienia należy wpłacać na indywidualny rachunek w szwedzkim urzędzie skarbowym do 12. dnia każdego miesiąca.

Wpływ długości pobytu w Szwecji na szwedzki podatek od zatrudnienia

W Szwecji istnieją zróżnicowane przepisy podatkowe, które uwzględniają czas pobytu pracownika na terenie kraju.

Mniej niż sześć miesięcy

Pracownik, który przebywa w Szwecji przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, ma możliwość wyboru jednego z dwóch sposobów opodatkowania:

1.      Podatek dochodowy dla rezydentów zagranicznych (SINK-25%): Pracownik może skorzystać z tej opcji, która zakłada opodatkowanie dochodu według stawki 25%.

2.      Zwykły podatek: Pracownik może również wybrać standardowy podatek, taki sam jak płacą osoby mieszkające w Szwecji zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym. Ta stawka podatku wynosi około 30%.

Dłużej niż sześć miesięcy

Jeśli osoba mieszkająca za granicą przebywa w Szwecji przez co najmniej sześć miesięcy, obowiązują ją normalne zasady podatkowe. Oznacza to, że pracownik podlega tym samym przepisom podatkowym, co osoby stale zamieszkujące w Szwecji. Muszą oni złożyć wniosek o podatek A i w odpowiednim terminie złożyć zeznanie podatkowe.

Dłużej niż rok

Pracownik, który przebywa w Szwecji przez okres dłuższy niż rok, musi być zarejestrowany. Obywatele innych krajów UE zazwyczaj mają prawo pobytu, natomiast osoby spoza Unii Europejskiej muszą uzyskać zezwolenie na pobyt od Szwedzkiego Urzędu ds. Migracji.

Pracownik powinien osobiście odwiedzić Szwedzką Agencję Podatkową, aby złożyć wniosek o rejestrację w Szwecji i ubiegać się o objęcie podatkiem typu A. Obowiązują go standardowe zasady podatkowe, a ponadto musi złożyć roczne zeznanie podatkowe.