SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!

Wpis do szwedzkiego rejestru VAT

Jeżeli wysyłasz produkty do klientów w Szwecji, warto sprawdzić, czy musisz zarejestrować się w szwedzkim systemie podatku VAT. Rejestracja ta dotyczy wszystkich firm prowadzących działalność na terenie Szwecji. Przeczytaj, jak wygląda proces rejestracyjny i kto jest zobowiązany do jego przeprowadzenia.

Ważne informacje dotyczące rejestracji do szwedzkiego VAT-u

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Szwecji i mieszkający na terenie tego kraju mają obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów podatkowych i regularnego opłacania odpowiednich podatków. Niezachowanie terminów płatności ustalonych przez szwedzki urząd skarbowy może skutkować konsekwencjami finansowymi. W przypadku niedotrzymania obowiązku, mogą wystąpić sankcje takie jak kary finansowe, utrata możliwości odliczenia podatku VAT, dodatkowe kontrole czy nałożenie grzywien.


Osoby, które osiągają dochody zarówno w Polsce, jak i w Szwecji, powinny zapoznać się z przepisami regulującymi opodatkowanie w obu krajach. Istotnym dokumentem jest Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania unikaniu opodatkowania dochodów. Konwencja, wydana 19 listopada 2004 roku, reguluje wszystkie aspekty związane z obowiązkami podatkowymi w obu krajach.

Dzięki tym ustaleniom przedsiębiorcy unikają podwójnego opodatkowania swoich dochodów i spełniają obowiązki podatkowe w Szwecji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Cechy charakterystyczne VAT-u w Szwecji

Podatki w Szwecji dotyczące przedsiębiorców stanowią podstawowy element kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Muszą one być regularnie odprowadzane według określonych stawek i terminów ustalonych przez szwedzki urząd podatkowy, Skatteverket. Rodzaj i wysokość podatków zależą od formy prawnej i charakteru prowadzonej działalności, a także od osiągniętych obrotów w danym roku podatkowym. Również zatrudnienie pracowników przez szwedzkich przedsiębiorców ma wpływ na wysokość podatków.

Rejestracja w szwedzkim systemie VAT wiąże się z koniecznością naliczania i odprowadzania odpowiedniej kwoty podatku od sprzedawanych towarów i świadczonych usług. Kolejnym obowiązkiem jest rejestrowanie zakupów dokonywanych na rzecz przedsiębiorstwa oraz wypłat z własnej firmy.


Wpisanie się do szwedzkiego rejestru VAT można dokonać na dwa sposoby: elektronicznie lub w formie papierowej. W przypadku pierwszej metody, konieczne jest zalogowanie się do systemu urzędu skarbowego na stronie skatteverket.se. Jeśli wybieramy tradycyjną formę wpisu, należy pobrać formularz SKV 4620, wypełnić go i dostarczyć do najbliższego oddziału Skatteverket.

Kiedy jest wymagane zarejestrowanie się w szwedzkim rejestrze VAT?

Podatek VAT jest stosowany dla szwedzkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w kraju. Jednak czy dotyczy on tylko nich? Odpowiedź brzmi: nie. Istnieją sytuacje, w których wpisanie do szwedzkiego rejestru VAT dotyczy również firm zagranicznych.

W przypadku firm zagranicznych, konieczność rejestracji w szwedzkim rejestrze VAT dotyczy sytuacji, gdy prowadzą one następujące działania w ramach swojej działalności:


·        Import towarów do Szwecji.

·        Eksport towarów ze Szwecji.

·        Handel towarami na terenie Szwecji.

·        Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż lub zakup towarów z innego kraju Unii Europejskiej.

·        Posiadanie magazynu konsygnacyjnego służącego do sprzedaży zmagazynowanych towarów lokalnym klientom.

·        Sprzedaż towarów przez internet konsumentom w Szwecji, gdy przekroczony zostaje limit sprzedaży w wysokości 10 000 euro.


Przedsiębiorcy powinni zarejestrować się w szwedzkim rejestrze VAT co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem działalności, chyba że wszyscy klienci firmy są już zarejestrowani w tym rejestrze VAT.

Przedsiębiorstwa objęte tym obowiązkiem muszą również prowadzić odpowiednią dokumentację. Przy sprzedaży, płatnik VAT jest zobowiązany do wystawienia faktury, na której uwzględniony jest procent podatku, aby umożliwić późniejsze odliczenie tego podatku.

Szwedzka deklaracja podatkowa

Zarejestrowanie się w szwedzkim rejestrze VAT wiąże się również z obowiązkiem składania deklaracji podatkowej Mervärdesskatt (znanej również jako "moms"). Jest to wymóg dla wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze. Deklaracja dotyczy każdej transakcji, w której stosuje się odpowiednią stawkę VAT obowiązującą w danej branży. Rozliczenia są składane co miesiąc, co trzy miesiące lub co rok, w zależności od rozmiaru firmy i jej rocznych obrotów.


W szwedzkim systemie podatkowym obowiązują następujące zasady dotyczące rozliczania VAT-u:


1.      Małe firmy, których obroty nie przekraczają 1 mln SEK, mogą rozliczać VAT raz w roku, raz na trzy miesiące lub raz na miesiąc, w zależności od preferencji i potrzeb.

2.      Średnie firmy, których obroty mieszczą się w przedziale od 1 do 40 mln SEK, zobowiązane są składać deklarację VAT co trzy miesiące lub co miesiąc, w zależności od preferencji i specyfiki działalności.

3.      Duże firmy, których obroty przekraczają 40 mln SEK, muszą składać deklarację VAT co miesiąc, zapewniając regularne rozliczenia zgodnie z wymogami szwedzkiego systemu podatkowego.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0
Potrzebujesz księgowego w Szwecji? Zostaw swój email.
Umów tel. ws. księgowości / założenia firmy. Schowaj