SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!
14-DNIOWY TRIAL!
PROGRAM DO FAKTUR

Szwedzkie ulgi podatkowe

Jeśli chodzi o rozliczanie podatków w Szwecji, istnieje wiele ulg fiskalnych, które można wykorzystać. Te ulgi obejmują różne dziedziny, takie jak koszty dojazdu do pracy i wiele innych. Aby skorzystać z tych ulg, istnieją określone warunki, które trzeba spełnić. Warto zrozumieć, jak działa system podatkowy w Szwecji oraz jakie formalności trzeba załatwić, aby móc skorzystać z tych zniżek.

Podstawowe informacje dotyczące systemu podatkowego w Szwecji

Obowiązek podatkowy w Szwecji dotyczy wszystkich osób, które są uważane za szwedzkich rezydentów podatkowych. Warunki, które należy spełnić, to:


·        Przebywanie w kraju przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy.

·        Szwecja jest głównym centrum ich interesów życiowych.

·        Pracują w Szwecji i mają tam stałe miejsce zamieszkania.


Jednakże, to nie oznacza, że osoby nie spełniające tych warunków są zwolnione z obowiązku podatkowego. Nawet osoby, które przebywają w Szwecji krócej, na przykład wykonując pracę sezonową, muszą rozliczać podatek dochodowy. Istnieją dwa sposoby, na które mogą to zrobić.

Opodatkowanie osób nierezydentów w Szwecji

Osoby nierezydujące mają dwie możliwości rozliczania podatku dochodowego, przy czym mają swobodę wyboru jednej z nich. Mogą podlegać specjalnemu podatkowi dla nierezydentów, znanemu jako system SINK, który wynosi 25%. Aby być objętym tym opodatkowaniem, osoba musi złożyć odpowiedni wniosek samodzielnie lub za pośrednictwem swojego pracodawcy. Pracodawca następnie przekaże informacje o dochodach i zapłaconym podatku na druku KU–13 do szwedzkiego Urzędu Skarbowego. Po tym procesie rozliczenia podatku dla osoby zatrudnionej w Szwecji kończy się. Nie jest wymagane składanie deklaracji podatkowej, ale równocześnie nie ma możliwości skorzystania z żadnych ulg podatkowych ani otrzymania zwrotu podatku.


Aby móc skorzystać z ulg podatkowych w Szwecji, osoby nierezydujące muszą zastosować ogólne zasady opodatkowania, takie same jak dla rezydentów, czyli osób mieszkających na stałe w kraju.

Rozliczanie podatku

Jeśli przebywałeś w Szwecji przez więcej niż 183 dni w roku lub zrezygnowałeś z opodatkowania podatkiem SINK, konieczne jest złożenie deklaracji podatkowej o nazwie Inkomstdeklaration 1. Szwedzki urząd podatkowy wysyła druki takiej deklaracji między marcem a kwietniem.


Jeśli jednak chcesz rozliczyć się na zasadach ogólnych, nawet jeśli przez cały rok byłeś objęty opodatkowaniem podatkiem SINK, będziesz musiał samodzielnie pobrać i wypełnić odpowiedni dokument. Termin składania deklaracji podatkowej za rok 2022 upływa najpóźniej 2 maja 2023.


Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli chcesz skorzystać z szwedzkich ulg podatkowych, jest to możliwe tylko w przypadku rozliczania podatku na zasadach ogólnych, a nie korzystając z systemu SINK.

Najistotniejsze terminy dotyczące rozliczania podatku w Szwecji

Poniżej przedstawiam najważniejsze terminy, o których należy pamiętać podczas rozliczania podatku dochodowego w Szwecji:


·        Styczeń/luty: Twój pracodawca przekaże Ci roczne podsumowanie dochodów na druku KU10/KU13.

·        Marzec/kwiecień: Skatteverket (Szwedzki Urząd Skarbowy) wyśle deklaracje podatkowe (znane jako Inkomstdeklaration 1) na adres podatnika. Zazwyczaj są one wysyłane na szwedzki adres zamieszkania.

·        2 maja 2023: Jest to ostateczny termin składania wypełnionych deklaracji podatkowych za rok 2022 w urzędzie.

·        Czerwiec/grudzień: Urząd podatkowy podejmuje decyzje podatkowe i wysyła zwroty podatku lub wezwania do zapłaty podatku, w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika.

Dostępne ulgi podatkowe w Szwecji — jakie są dostępne?

Ulgi podatkowe w Szwecji mają różne warianty, dając podatnikom możliwość odliczenia wielu różnorodnych kosztów. Ważne jest jednak zrozumienie, jakie ulgi Ci przysługują i jakie są warunki ubiegania się o nie. Należy pamiętać, że ważne jest odpowiednie udokumentowanie wszystkich poniesionych kosztów. W związku z tym, warto gromadzić faktury, paragony i inne potwierdzenia wydatków, aby móc je przedstawić urzędnikowi.


W Szwecji istnieje kilka podstawowych ulg podatkowych, które warto wymienić:


·        Odliczenie pełnej ulgi podstawowej: Jeśli co najmniej 90% Twoich dochodów pochodzi ze Szwecji, możesz skorzystać z pełnej ulgi podstawowej.

·        Odliczenie z tytułu pracy tymczasowej: Możesz odliczyć diety za pierwsze 30 dni pobytu w Szwecji oraz koszty związane z zakwaterowaniem, jeśli pracujesz tymczasowo.

·        Odliczenie kosztów prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego: W przypadku prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, możesz odliczyć diety za pierwsze 30 dni pobytu w Szwecji oraz koszty związane z zakwaterowaniem.

·        Ulga na podróże między Polską a Szwecją: Istnieje ulga podatkowa dotycząca podróży między Polską a Szwecją.

·        Odpisanie odsetek od kredytu hipotecznego: Możesz odliczyć odsetki od kredytu hipotecznego.

·        Odliczenie dojazdów do pracy w Szwecji: Możesz odliczyć koszty dojazdów do pracy na terenie Szwecji.

·        Odpisanie z tytułu opłacania składek ZUS: Istnieje możliwość odpisania od podatku składek ZUS.


Szwedzkie ulgi podatkowe są różnorodne. Ważne jest, aby zapoznać się z warunkami ubiegania się o niektóre z nich.

Ulga podatkowa z tytułu dojazdu do pracy

Jeśli ponosisz koszty związane z dojazdami, istnieje ulga podatkowa w Szwecji, z której możesz skorzystać. Bez względu na to, czy dojeżdżasz do pracy samochodem, autobusem czy pociągiem, ważne jest gromadzenie potwierdzeń kosztów związanych z dojazdami. Mogą to być na przykład faktury za paliwo, paragony z bramek autostradowych lub bilety autobusowe.


Należy pamiętać, że w przypadku dojazdów autobusem minimalna odległość, jaką musisz pokonać, wynosi 20 kilometrów, natomiast jeśli dojeżdżasz samochodem, minimalna odległość powinna wynosić 50 kilometrów.

Inną szwedzką ulgą podatkową związaną z transportem jest tzw. Traktamente, która dotyczy podróży służbowych. Jeżeli pracodawca wysyła Cię w delegację do innego miasta lub kraju, warto zachować wszystkie rachunki i faktury związane z:


·        Wyżywieniem,

·        Opłatami za zakwaterowanie,

·        Biletami lotniczymi,

·        Rachunkami za paliwo lub bilety autobusowe.


Jeśli Twoje miejsce pracy jest inne niż miejsce stałego zamieszkania, również możesz liczyć na ulgę podatkową.

Ulga za podwójne gospodarstwo domowe

Jeśli regularnie podróżujesz między Szwecją a Polską, przysługuje Ci ulga podatkowa z tytułu prowadzenia "podwójnego gospodarstwa domowego". Aby skorzystać z tego odliczenia, musisz udokumentować koszty związane z wynajmem mieszkania oraz wszystkie wydatki związane z podróżami między oboma krajami. W celu uzyskania ulgi, ważne jest przechowywanie dokumentów potwierdzających poniesione koszty, takich jak:


·        Potwierdzenia opłat za mieszkanie - przelewy bankowe potwierdzające opłatę czynszu,

·        Rachunki lub przelewy za energię elektryczną, gaz i ogrzewanie,

·        Bilety lotnicze, bilety promowe, bilety kolejowe, bilety autobusowe i inne bilety komunikacji zbiorowej.


Pamiętaj, że aby otrzymać to odliczenie, musisz wykazać odpowiednią częstotliwość podróży, nie przekraczającą jednej podróży na tydzień.

Zwrot podatku ze Szwecji

Zwrot podatku dochodowego z Szwecji przysługuje każdej osobie, która przepracowała na terenie Szwecji więcej niż 184 dni. Warunkiem koniecznym jest legalne zatrudnienie i odprowadzanie przez pracodawcę podatku do Szwedzkiego Urzędu Skarbowego - Skatteverket.

Procedura odzyskania podatku ze Szwecji dotyczy tylko poprzedniego roku podatkowego. W większości przypadków decyzja dotycząca zwrotu podatku zostaje wydana w ciągu 4-7 miesięcy.

Aby ubiegać się o zwrot podatku z Szwecji, należy przedstawić dokumenty, takie jak karta podatkowa KU-13 lub KU-10 oraz KU-14, które otrzymuje się od szwedzkiego pracodawcy.