SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!

Proces zakładania własnego przedsiębiorstwa w Szwecji oraz kwestie rozliczania podatków

Polscy emigranci mogą skorzystać z dedykowanej szansy na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Szwecji, szczególnie w Szczecinie. Zakładanie firmy w Skandynawii nie jest naprawdę trudne, pod warunkiem, że znamy niezbędne zasady. Brak znajomości może negatywnie wpłynąć na firmę, dlatego warto skorzystać z naszego poradnika i w razie potrzeby skorzystać z wsparcia biura rachunkowego.

Jak założyć firmę w Szwecji?

Proces zakładania firmy w Szwecji składa się z trzech kroków:


1.      Wybór rodzaju działalności

2.      Rejestracja w Rejestrze Przedsiębiorców

3.      Rejestracja w Urzędzie Skarbowym

Jak wybrać rodzaj działalności gospodarczej?

W Szwecji, podobnie jak w Polsce, istnieje kilka różnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmują one następujące rodzaje firm:


1.      Jednoosobowa działalność gospodarcza (indywidualny właściciel firmy) - najprostsza forma działalności, która nie wymaga dodatkowego kapitału ani wspólników. Przedsiębiorca nieposiadający osobowości prawnej odpowiada za zobowiązania firmowe swoim majątkiem.

2.      Spółka z o.o. - jedna z najpopularniejszych form działalności w Szwecji. Posiada osobowość prawną, a wspólnicy nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

3.      Spółka prawa cywilnego (simple company) - forma przeznaczona dla co najmniej dwóch osób, która nie posiada osobowości prawnej, a za zobowiązania firmy odpowiadają wspólnicy swoim prywatnym majątkiem.

4.      Spółka handlowa (HB, Trading Company) - umożliwia tworzenie rocznych sprawozdań finansowych i posiada dodatkowe uprawnienia.

5.      Spółka komandytowa (KB, Spółka komandytowa) - jej założenie nie wymaga dodatkowego kapitału, ale spółka jest zobowiązana do składania rocznych sprawozdań finansowych.

6.      Oddział (Branch) - polega na prowadzeniu filii polskiej firmy w Szwecji i wymaga wyznaczenia dyrektora oraz prowadzenia oddzielnej księgowości.

Inne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji to stowarzyszenie gospodarcze, fundacja w Europejskiej Spółce Akcyjnej itp.

Jak zarejestrować firmę w Rejestrze Przedsiębiorców?

Większość firm musi być zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, który znajduje się w Szwedzkim Urzędzie Rejestracji Spółek. Jednak wyłącznie firmy jednoosobowe są zwolnione z tego obowiązku, chociaż ich właściciele mogą dobrowolnie zdecydować się na rejestrację.


Do przeprowadzenia rejestracji wymagane są następujące dokumenty:


·        Akt notarialny założycielski - musi być sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed rejestracją w Bolagsverket (Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek).

·        Spółka statutowa - dokument określający zasady działania i strukturę spółki.

·        Zaświadczenie bankowe potwierdzające wpłatę kapitału początkowego - kwota kapitału założycielskiego wynosi od 50 000 SEK (dla spółki z o.o.) do 500 000 SEK (dla spółki akcyjnej).

·        Formularz rejestracyjny - dokument zawierający informacje dotyczące firmy i jej właścicieli, który należy wypełnić w celu złożenia wniosku rejestracyjnego.

Koszt rejestracji firmy wynosi zazwyczaj od 700 do 1700 SEK. Potwierdzenie rejestracji zwykle otrzymuje się w ciągu 3-6 tygodni od złożenia wniosku.

Jak zarejestrować firmę w Urzędzie Skarbowym?

Ostatnim etapem zakładania firmy w Szwecji jest rejestracja w szwedzkim Urzędzie Skarbowym, znanych jako Skatteverket. W celu rejestracji, należy przedstawić kopię dokumentu tożsamości lub paszportu. Właściciel firmy otrzyma tymczasowy numer identyfikacyjny, który zostanie wykorzystany do kontaktu z urzędem.


Szwedzkie firmy są płatnikami podatku od dochodu (f-tax) oraz podatku VAT. Jeśli planuje się zatrudnienie pracowników, konieczne jest również zarejestrowanie się jako płatnik podatku od wynagrodzeń. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność równocześnie z pracownikami innych firm, są płatnikami podatku FA (zamiast F). Aby dokonać rejestracji, należy złożyć formularz SKV 4632 osobiście w siedzibie Urzędu Skarbowego lub zarejestrować się online na stronie verksmat.se - ta druga metoda wymaga jednak posiadania podpisu cyfrowego BankID.

Jakie inne rzeczy warto mieć na uwadze?

Prowadzenie firmy w Szwecji wymaga spełnienia dodatkowych wymagań i procedur, takich jak:


1.      Zezwolenie na pobyt - konieczne jest uzyskanie zgody na pobyt, które można otrzymać poprzez skontaktowanie się z Urzędem Migracyjnym (Migration Agency), szwedzką ambasadą w Polsce lub polskim konsulatem w Szwecji. Zezwolenie jest ważne przez 5 lat, a po dwóch latach Agencja Migracyjna przeprowadza szczegółową ocenę sytuacji firmy, aby ocenić, czy spełnia ona warunki pozostania na pobycie.

2.      Rejestracja w rejestrze ludności - przed rejestracją konieczne jest posiadanie legalnego pobytu. Przy rejestracji wymagane jest, aby pobyt trwał co najmniej 12 miesięcy, a kolejny pobyt nie mógł być krótszy niż rok.

3.      Wniosek o numer ubezpieczenia społecznego - w celu uzyskania numeru ubezpieczenia społecznego należy złożyć formularz SKV 4620 w urzędzie skarbowym.

4.      Rejestracja w szwedzkim systemie ubezpieczeń społecznych (Försäkringskassan) - rejestracja w Försäkringskassan jest konieczna tylko w przypadku chęci ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego, zwrot kosztów za granicą, potrzeby karty EKUZ (karta UE) lub korzystania z dofinansowania do leczenia stomatologicznego w Szwecji.

5.      Szwedzkie konto bankowe - załóż konto bankowe w Szwecji, na którym będziesz mógł ulokować kapitał założycielski firmy.

Podatki w Szwecji dla firm

W Szwecji, firmy są zobowiązane do płacenia różnych form podatków, które obejmują podatek dochodowy, zwany również podatkiem krajowym, oraz podatek lokalny. Podatek krajowy jest odprowadzany na rzecz skarbu państwa, natomiast podatek lokalny jest przekazywany dla gminy i regionu.

Wysokość podatków jest ustalana rocznie, a w roku 2023 obowiązują następujące stawki:


·        0% dla dochodów do 598 500 SEK.

·        20% dla dochodów powyżej 598 500 SEK.

Stawka podatku lokalnego jest ustalana przez lokalne władze i wynosi między 30% a 35%.

W przypadku prowadzenia spółki, należy pamiętać o płaceniu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), który w 2022 roku wynosi 20,6%.

Przedsiębiorcy są również zobowiązani do rozliczania podatku od wartości dodanej (VAT), chociaż istnieje możliwość zwolnienia niektórych przedsiębiorstw z tego podatku.

Stawka VAT w Szwecji

W podatkach VAT obowiązują następujące stawki:


·        Stawka podstawowa: 25%

·        Stawka żywieniowa (np. artykuły spożywcze, usługi hotelowe, rękodzieło): 12%

·        Stawka niska (np. wydarzenia kulturalne, prasa, książki): 6%

·        Stawka zerowa (np. leki na receptę, usługi poligraficzne i produkcja czasopism dla organizacji non-profit, wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy transport pasażerski): 0%

Dodatkowo, przedsiębiorca jest zobowiązany do odprowadzania podatków na rzecz świadczeń socjalnych (takich jak emerytury, ubezpieczenie zdrowotne, podatek od wynagrodzeń itp.) w wysokości 31,42% podstawy świadczenia.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0
Potrzebujesz księgowego w Szwecji? Zostaw swój email.
Umów tel. ws. księgowości / założenia firmy. Schowaj