SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!
14-DNIOWY TRIAL!
PROGRAM DO FAKTUR

Podatek VAT w Szwecji

Podobnie jak w innych krajach, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Szwecji są zobowiązani do rozliczania podatku VAT. Zgodnie z przepisami unijnymi, poszczególne państwa mają pewną elastyczność w ustalaniu wysokości stawek VAT oraz szczegółów związanych z jego rozliczaniem. Jeśli planujesz prowadzić firmę w Szwecji, ważne jest, abyś zapoznał się z informacjami dotyczącymi tamtejszego podatku VAT i dowiedział się, czego powinieneś się spodziewać.

Szwecja: Opis cech VAT i jego zastosowanie

W Szwecji, podatek VAT jest pobierany zarówno od transakcji handlowych, jak i samodzielnych wypłat firmowych. Stawka podatku nie jest stała i różni się w zależności od rodzaju działalności. Istnieje możliwość całkowitego zwolnienia z podatku dla niektórych branż.

Oto przedstawienie stawek VAT w Szwecji w formie podpunktów:


·        Stawka podstawowa: 25% - dotyczy większości transakcji handlowych.

·        Stawka zredukowana: 12% - stosowana w przypadku artykułów spożywczych, usług hotelowych oraz rękodzieła.

·        Stawka niska: 6% - obowiązuje w przypadku wydarzeń kulturalnych, prasy, książek itp.

·        Stawka zerowa: 0% - dotyczy leków na receptę, sprzedawanych szpitalom, usług poligraficznych i produkcji czasopism dla organizacji nienastawionych na zysk. Stawka zerowa obejmuje również wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy transport pasażerski.


Aby obliczyć wymaganą kwotę podatku VAT w Szwecji, podobnie jak w Polsce i innych krajach, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich obliczeń. W ramach operacji firmowych, sprzedaż wiąże się z naliczeniem podatku VAT należnego, natomiast zakupów dokonanych jest związane z naliczeniem podatku VAT odliczalnego. Różnica między nimi musi zostać rozliczona w szwedzkim urzędzie skarbowym, Skatteverket.

Naliczony szwedzki VAT może być odliczony od kosztów, jeśli zakupy dotyczyły towarów lub usług niezbędnych do prowadzenia działalności. Jednak istnieją pewne wyjątki, takie jak np. samochody osobowe.

Deklaracja VAT w Szwecji

W celu rozliczenia podatku VAT w Szwecji, konieczne jest złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej, znanej jako "Mervärdesskatt" lub "moms". Deklarację należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym, zależnie od lokalizacji firmy, a jest to zwykle Skatteverket.

Przepisy nakładają różne wymagania dotyczące sporządzania dokumentu w zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa:


Małe firmy (obrót do 1 mln SEK):

·        Mają wybór w częstotliwości składania deklaracji: raz w roku, raz na trzy miesiące lub raz na miesiąc.

·        Dokumenty należy złożyć do 12. dnia każdego miesiąca.


Średnie firmy (obrót w zakresie 1-40 mln SEK):

·        Rozliczają się raz na trzy miesiące lub raz na miesiąc.

·        Dokumenty należy złożyć do 12. dnia każdego miesiąca, chyba że są średnimi przedsiębiorstwami, wówczas mają czas do 26. dnia każdego miesiąca.


Duże firmy (obrót powyżej 40 mln SEK):

·        Muszą składać deklaracje raz na miesiąc.

·        Dokumenty należy złożyć do 12. dnia każdego miesiąca.

Rejestracja podatku VAT w Szwecji

W Szwecji istnieją dwie możliwości rejestracji jako płatnik VAT: elektroniczna i papierowa. W przypadku pierwszej opcji, należy zalogować się do systemu urzędu skarbowego na stronie skatteverket.se. Natomiast tradycyjna wersja polega na pobraniu i wypełnieniu formularza SKV 4620, a następnie dostarczeniu go osobiście do najbliższego oddziału Skatteverket.


Wymagania dotyczące wpisu do rejestru VAT w Szwecji:

1.      Przemieszczanie towarów nieodzownych do prowadzenia działalności do innego kraju UE bez zmiany właściciela towaru.

2.      Sprzedaż towarów lub usług do innych krajów UE.

3.      Sprzedaż towarów lub usług do krajów spoza UE.


Warunki dotyczące wpisu do rejestru:

·        Wpis do rejestru jest konieczny, przynajmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem działalności, chyba że wszyscy klienci firmy znajdują się już w szwedzkim rejestrze VAT.

·        Płatnik VAT w Szwecji ma obowiązek wystawiania faktur.

Wymagania dotyczące treści faktur VAT w Szwecji

Faktury VAT zgodnie ze szwedzkimi przepisami muszą zawierać następujące informacje:


·        Data wystawienia.

·        Niepowtarzalny numer seryjny.

·        Nazwy i adresy sprzedawcy i nabywcy.

·        Liczba i rodzaj towarów lub zakres i rodzaj usług.

·        Data sprzedaży.

·        Data płatności – jeśli jest możliwe jej ustalenie i jeśli różni się od daty faktury.

·        Podstawa opodatkowania dla każdej stawki VAT lub zwolnienia z VAT.

·        Cena netto.

·        Obniżki cen lub rabaty, które nie stanowią części ceny jednostkowej.

·        Stawka VAT.

·        Podatek VAT.


W pewnych sytuacjach istnieje możliwość wystawienia uproszczonej faktury. Taka faktura może być użyta, jeśli wartość sprzedaży nie przekracza 4 000 SEK z VAT. Możliwość skorzystania z uproszczonej faktury istnieje również w przypadku, gdy praktyka handlowa w danej branży, praktyka administracyjna lub warunki techniczne związane z wystawianiem faktur powodują trudności w przygotowaniu pełnej wersji dokumentu.


Faktura uproszczona powinna zawierać:


·        Data wystawienia faktury (datę faktury).

·        Dane identyfikacyjne sprzedawcy.

·        Określenie rodzaju dostarczonego towaru lub wykonanej usługi.

·        Stawka VAT.

·        Podatek VAT.